Finanšu komitejas sēdes Komiteju sēdes
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

22.11.2023. plkst. 15.00
Attālināti

Darba kārtība:

 1. Par darba kārtību
 2. Par Jelgavas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu
 3. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Vecvārpinieki, Līvbērzes pag.)
 4. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Rudzuvārpas, Līvbērzes pag.)
 5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Ceriņu iela 7, Vārpa, Līvbērzes pag.)
 6. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Krastiņi, Kalnciema pag.)
 7. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Gateris, Platones pag.)
 8. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Pūcēni, Valgundes pag.)
 9. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Saulessveces, Līvbērzes pag.)
 10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Amatnieki, Platones pag.)
 11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Kastaņu iela 24, Ozolnieki, Ozolnieku pag.)
 12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Bērzlauki, Līvbērzes pag.)
 13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Laumu iela 4, Vārpa, Līvbērzes pag.)
 14. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Jaunbīmaņi, Līvbērzes pag.)
 15. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (3.masīvs 38, Kalnciema pag.)
 16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Ziemāji, Jaunsvirlaukas pag.)
 17. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Gaujas, Salgales pag.)
 18. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu otrajā izsolē (Bauskas iela 7-18, Elejas pag.)
 19. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu trešajā izsolē (Ādītes ceļš 6, Emburga, Salgales pag.)
 20. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Draudzības iela 7-26, Kalnciema pag.)
 21. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu trešajā izsolē (Jelgavas iela 18-10, Kalnciema pag.)
 22. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Celtnieku iela 24-1, Āne, Cenu pag.)
 23. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Celtnieku iela 24-4, Āne, Cenu pag.)
 24. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Celtnieku iela 24-5, Āne, Cenu pag.)
 25. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Celtnieku iela 24-8, Āne, Cenu pag.)
 26. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Celtnieku iela 24-10, Āne, Cenu pag.)
 27. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Celtnieku iela 24-12, Āne, Cenu pag.)
 28. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Celtnieku iela 24-17, Āne, Cenu pag.)
 29. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Celtnieku iela 24-18, Āne, Cenu pag.)
 30. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Celtnieku iela 24-19, Āne, Cenu pag.)
 31. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Celtnieku iela 24-21, Āne, Cenu pag.)
 32. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Celtnieku iela 24-22, Āne, Cenu pag.)
 33. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Celtnieku iela 24-23, Āne, Cenu pag.)
 34. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Celtnieku iela 24-24, Āne, Cenu pag.)
 35. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Celtnieku iela 24-25, Āne, Cenu pag.)
 36. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Celtnieku iela 24-26, Āne, Cenu pag.)
 37. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Celtnieku iela 24-27, Āne, Cenu pag.)
 38. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Celtnieku iela 24-28, Āne, Cenu pag.)
 39. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Celtnieku iela 24-29, Āne, Cenu pag.)
 40. Par bezcerīgo debitoru zembilances parādu izslēgšanu
 41. Par apkures tarifa apstiprināšanu ēkā Lielvircavas ielā 4a, Platones pagastā
 42. Pap.DK. Par nekustamā īpašuma un inženierbūvju atsavināšanu bez atlīdzības par labu Jelgavas novada pašvaldībai (Jelgavas iela 37, Ozolnieku pag.)
 43. Pap.DK. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2023.gada 10.augusta lēmumā Nr. 5 “Par investīciju projekta “Līvbērzes pagasta Bērzu ielas 650 m un Kooperatīva ielas 200 m virskārtas atjaunošana” īstenošanu
 44. Pap.DK. Par Jelgavas novada izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas 2024.-2029.gadam izstrādes uzsākšanu