Komiteju sēdes
ģērbonis

19.04.2023., plkst. 15.00.
Attālināti.

Protokols 

 1. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu  (“Kores”, Vircavas pagasts)
 2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu  (“Mežmalas”, Vircavas pagasts)
 3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu  (Kastaņu iela 30, Ozolnieku pagasts)
 4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu  (Kastaņu iela 32,Ozolnieku pagasts)
 5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (1.masīvs 77, Kalnciema pag.)
 6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu  (Kastaņu iela 34, Ozolnieku pagasts)
 7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Briežu lauki, Sesavas pag.)
 8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Baložu iela 19, Atpūta, Svētes pag.)
 9. Par zemes starpgabala atsavināšanu (Mazpoķi, Kalnciema pag.)
 10. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Indras, Svētes pag.)
 11. Par dzīvokļa īpašuma Progresa iela 2-5, Tetele, Cenu pagasts, nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu
 12. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Jelgavas iela 18-10, Kalnciema pag.)
 13. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Lielupes iela 23-2, Kalnciema pag.)
 14. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē  (“Dzelzceļa ēka 2”-4, Glūdas pag.)
 15. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē  (“Dzelzceļa ēka 2”-2, Glūdas pag.)
 16. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Celtnieki-2, Kalnciema pag.)
 17. Par saistošo noteikumu Nr.** “Grozījumi 2023.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023.gadam”” apstiprināšanu
 18. Par Jelgavas novada aktualizētā Rīcības plāna 2023. – 2024.gadam un aktualizētā Investīciju plāna 2023. – 2027.gadam apstiprināšanu
 19. Par grozījumiem 2022.gada 28.decembra lēmuma “Par Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu” 1.pielikumā
 20. Par projekta sagatavošanu Atveseļošanas fonda investīciju projekta konkursam 3.1.1.6.i. investīcijas “Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde”