Projekti
Forumā diskutē par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību un pašvaldību attīstību

24.augustā Jelgavas novada pašvaldības zālē norisinājās forums “Pilsētas un lauku mijiedarbība vietējās ekonomikas izaugsmei”. Pasākumā piedalījās “Agri Urban” projekta eksperts Āris Ādlers, kurš prezentēja jau paveikto Jelgavas novada Uzņēmējdarbības attīstības plāna līdz 2028.gadam izstrādē, kā arī vēl tuvākajā laikā veicamos uzdevumus. 

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne Andra Zvirbule klātesošos iepazīstināja ar apjomīga pētījuma datiem par Latvijas pašvaldību ilgtspēju “Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā”, tāpat tika prezentēts LPS padomnieces lauku attīstības jautājumos Sniedzes Sproģes gatavotais materiāls par atbildīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību. RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta profesore Marika Rošā informēja par uzņēmējdarbības sasaisti ar vides aspektiem, kā arī tendencēm, virzoties pretim “zaļajai” ekonomikai.

Foruma dalībnieki darba grupās formulēja konkrētus veicamos uzdevumus uzņēmējdarbības ilgtspējīgai attīstībai ekonomikas, vides un sociālajā aspektā. Ieteikumi tiks iekļauti Uzņēmējdarbības attīstības plānā.

Pasākumā piedalījās pārstāvji no Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldībām, LLKC, partnerības “Lielupe”, LLU, Zemgales plānošanas reģiona, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.

Ekspertu prezentācijas:

Projekta ieviešanas laiks: 29.05.2017.-31.08.207. Projekta numurs: DCI-NSAED/2014/338-493. Projektu finansē Eiropas Komisijas programma DEAR (Development Education and Awareness Raising), projekts LADDER, programmas finansējums: 6000 EUR. Šis dokuments sagatavots ar ES atbalstu. Par tā saturu ir atbildīga Jelgavas novada pašvaldība un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības vai ALDA viedokli.

 

attels