Projekti
Bilde

Trešdien - 16. decembrī notika Elejas Tējas namiņa atklāšana pēc rekonstrukcijas. Tējas namiņš atjaunots projekta „Elejas muižas apbūves restaurācija" ietvaros, kas norit ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" atbalstu. Tējas namiņu un vēsturisko žogu gar muižas parku atjaunoja celtniecības uzņēmums SIA “Arčers”.

“Lai arī projekta noslēgums paredzēts nākamā gada pavasarī, atklāšanu nolēmām organizēt jau tagad, jo ēka ir gatava, līdz ar to šo varētu uzskatīt par Tējas namiņa mazo atklāšanu, tomēr, protams, visa projekta noslēguma konference, kas gaidāma martā būs tas pasākums, kurā, piedaloties donorvalsts – Norvēģijas un projekta uzraugošo institūciju pārstāvjiem, izvērtēsim sasniegto un plašāk prezentēsim izdarītos darbus un nākotnes ieceres saistībā gan ar namiņu, gan parku kopumā,” norāda Attīstības nodaļas vadītāja Līga Lonerte.

Jāpiezīmē, ka Tējas namiņa restaurācijas procesā  iesaistījās arī topošie restauratoru  asistenti, kas šo amatu apgūst Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā. Ar savu pieredzi restaurācijas darbos dalījās arī arhitekts un būvinženieris no Kultūras mantojuma pētniecības institūta Norvēģijā. Tāpat, realizējot projekta galvenās aktivitātes, tika ņemtas vērā vēsturiskās ieceres un plānojums, kas rasts vēsturiskās informācijas analīzē – kartogrāfiskajos materiālos, vēsturisko ēku projektos, aprakstos, vēsturiskās fotogrāfijās. It īpaši noderīgas liecības apkopotas Rundāles pils pētījumu materiālos un 1992. gadā izdotajā katalogā „Elejas pils”.

Jau ziņots, ka rekonstrukcijas un konservācijas darbu gaitā šovasar notikusi restauratoru vasaras skola, kā arī projekta ietvaros izstrādāti un izgatavoti speciāli tējas krūžu paliktņi. Tāpat Jelgavas novada svētku daudzo aktivitāšu vidū pie Elejas Tējas namiņa norisinājās īpaši tematiski pasākumi veltīti Elejas muižas un parka vēsturei.

Projekts „Elejas muižas apbūves restaurācija" (Nr.EEZLV04/GSKMS/2013/11 ) tiks īstenots līdz nākamā gada 31.martam. Projekta kopējās izmaksas: 293 346.69, EEZ finansējums: 211 942.99 EUR, valsts līdzfinansējums: 37 401.70 EUR, Jelgavas novada pašvaldības projekta  finansējums 44 002.00 EUR, Jelgavas novada pašvaldības papildfinansējums 109 886.97EUR.

Ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību Islande, Lihtenšteina un Norvēģija sekmē sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanu un divpusējo attiecību stiprināšanu ar saņēmējvalstīm Eiropā. Visas trīs valstis cieši sadarbojas ar Eiropas Savienību atbilstoši Eiropas Ekonomikas zonas līgumam.
No 2009. līdz 2014. gadam paredzētais Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apjoms bija 1,79 miljardi eiro. Norvēģija nodrošināja apmēram 97% no kopējā finansējuma apmēra. Uz finansējuma saņemšanu var pretendēt nevalstiskās organizācijas, pētniecības un akadēmiskās institūcijas, kā arī publiskais un privātais sektors 12 jaunākajās ES dalībvalstīs, Grieķijā, Portugālē un Spānijā. Sadarbība ar donorvalsts institūcijām ir ļoti plaša, un darbības iespējams īstenot līdz 2016. gadam.

Logo