Projekti
Foto

No šī gada 17. līdz 22. martam Erasmus+ programmas projekta Nr. 2023-1-PL01-KA220-SCH000164851  “Erdkinder Montessori & Farm School” ietvaros Garozas pamatskolas pedagoģes Ieva Briģe un Eva Čata papildināja savas profesionālās zināšanas un prasmes Montessori izglītības programmā “Erdkinder”. Apmācības notika Varšavas Montessori skolas lauku īpašumā Bialkā un tajās dalību ņēma arī projekta partneru pārstāvji no Vācijas, Norvēģijas, Čehijas un Slovākijas.

Logo

Šajā projektā darbs norisinās paralēli pie vairākām darba pakām vienlaikus, aktivitātēm vienai otru papildinot. Viens no uzdevumiem projektā ir izstrādāt četras starpdisciplināras mācību programmas un katram partnerim aprobēt vismaz vienu no tām. Lai izstrādāto mācību programmu integrācija mācību saturā noritētu atbilstoši Montessori metodoloģijai, vadošais partneris š.g. marta vidū nodrošināja apmācības, kuru laikā pieaicināts vieslektors-eksperts sniedza zināšanas par Erdkinder (tulk.: zemes bērnu) konceptu un tā filosofiju, demonstrēja metodes praktisko pielietojamību, deva zināšanas par saimniecībā integrētu mācību programmu sagatavošanas, kā arī radošu un starpdisciplināru izglītības projektu veidošanas principiem, demonstrēja zinātnes praktisko pielietojamību utt.

Par apmācībām piecu dienu garumā stāsta Garozas pamatskolas skolotājas E.Čata un I.Briģe:

"No š.g. 17.04. līdz 22.04. Erasmus+ programmas projekta ietvaros Polijā, Bialkā piedalījāmies apmācībās, lai apgūtu Montessori Erkinder metodiku. Pasākumā no katras dalībvalsts - Vācijas, Norvēģijas, Polijas, Čehijas, Slovākijas un Latvijas - piedalījās divi pedagogi un nodarbību laikā bija iespēja iegūt lielāku izpratni par vecumposma 12-18 īpatnībām un praktiskajām darbībām, kas katram skolēnam ir nepieciešama, lai pilnvērtīgi attīstītos gan fiziski, gan garīgi. Katrai dienai bija savs dienas režīms, kurā pedagogiem bija jāiesaistās un jābūt skolēna lomā, lai izjustu, kā labāk un profesionālāk darboties ar skolēniem. Pedagogi varēja iesaistīties ēst gatavošanā, dārzkopībā, biškopībā un lopkopībā. Noslēgumā katrs valsts pārstāvji prezentēja savu ideju, kā realizēt Montessori principus savā izglītības iestādē. Pasākuma laikā pedagogi  guva vērtīgas atziņas par to, cik svarīgi ir sasaistīt mācību saturu ar praktiskām nodarbībām, kuru laikā skolēns izprot sasaisti starp teoriju un praksi ar un rod vajadzību pēc papildus zināšanām.

Pēc pavadītās nedēļas “Montessori Farm School” guvām pārliecību un atziņas, ka Montessori metodika ir ļoti atbilstoša mūsdienu Latvijas izglītības programmas redzējumam – attīstīt skolēnu praktiskās prasmes un pašvadītu mācīšanos, kurā pedagogs ir konsultants. Projekta piedāvātās metodes atbilst Garozas pamatskolas vērtībām – vide, tu – personība un kopiena, kas dod iespēju skolēniem vairāk izprast vērtību nozīmi mūsu skolā. Skolēnam ir svarīgi attīstīties pēc iespējas daudzpusīgāk, piedāvājot dažādas iespējas un situācijas (teorētiskās un praktiskās prasmes), lai viņš nākotnē spētu būt elastīgs, zinošs un dažādiem dzīves izaicinājumiem atvērts. Skolēnam svarīgi piedāvāt mācību saturu, kurā viņš saredz sasniedzamo rezultātu un plāno soļus, kā līdz tam nonākt.

Dalība starptautiskajos projektos pedagogiem ir ļoti vēlama, tā dod nepieciešamās zināšanas un pieredzes profesionalitātes uzlabošanai un pilnveidošanai un ļauj paskatīties ārpus esošās izglītības sistēmas rāmjiem."

Turpinot projekta aktivitāšu īstenošanu jau pavisam drīz, š.g. jūnijā, uz “Montessori Farm School” Bialkā atkārtoti dosies Garozas pamatskolas pārstāvji, bet nu jau skaitliski lielākā sastāvā, proti, 10 skolēni kopā ar 2 pavadošajiem pedagogiem, lai kopīgi pieredzētu, cik nozīmīga ir mācīšanās un prasmju apgūšana caur praktisku darbošanos, uzlabotu angļu valodas zināšanas un paplašinātu savu redzes loku!

Projekts tiek īstenots no 2023.gada 1.decembra līdz 2026.gada 31.maijam. Projekta kopējais finansējums ir 400 000,00 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. Jelgavas novada Garozas pamatskolas daļa projekta īstenošanai: 60 520,00 EUR.

Projekta koordinators – Jelgavas novada pašvaldības Projektu nodaļas izglītības projektu vadītājs Agris Dobrovoļskis (agris.dobrovolskis@jelgavasnovads.lv, 63048487), projekta kontaktpersonas Garozas pamatskolā –  Eva Čata.

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm skatīt ŠEIT.