Statuss:
Īstenošanā
  • Projekta numurs: 2023-1-PL01-KA220-SCH000164851
  • Ieviešanas laiks: 01/12/2023 – 31/05/2026
  • Projekta mērķis: izmantojot “Montessori Erdkinder&Farm School” metodi, veicināt ilgtspējības, vides apziņas un rūpes par vidi principus, paaugstināt partnerinstitūciju īstenoto aktivitāšu kvalitāti, kā arī veidot kapacitāti kopīgai rīcībai starpvalstu līmenī un sekmēt darbības starptautisko raksturu.
logo

Projekta kopējais finansējums: ES finansējums EUR 400 000,00. Garozas pamatskolas daļa 60 520,00 EUR.

Projekta vadošais partneri: Varšavas Montesori privātā pamatskola (Polija)

Projekta partneri: Heřmánek Praha, pamatskola un ģimnāzija (Čehija), Heidelbergas Montesori centrs (Vācija), Jolly HOMESCHOOL (Slovākija), Garozas pamatskola (Latvija), Norlight's Montessori School Stavanger (Norvēģija).

Lai projektā izvirzīto mērķi sasniegtu, projektā izvirzīti sekojoši uzdevumi:

  1. projekta vadība un īstenošana;
  2. inovatīvu izglītības programmu izstrāde sekojošā tematikā: biškopība, darbs galdniecībā, lauku darbi (lauksaimniecība/dārzkopība) un darbs virtuvē;
  3. partnerskolu skolēnu grupu mobilitātes, lai saskaņā ar Montessori Erdkinder & Farm School metodi strādātu kopā;
  4. partnerskolu personāla apmācība “Montessori Erdkinder & Farm School” metodē.
  5. projekta aktivitāšu un sasniegto rezultātu popularizēšana un izplatīšana.

Projekts piedāvā alternatīvu pieeju tradicionālajai izglītībai, kas veicina izglītības procesa uzlabošanu un ļauj skolēniem iegūt zināšanas darbojoties praktiski. Projekts ir vērsts uz skolēnu neatkarības un praktisko iemaņu izkopšanu, potenciāli palielinot viņu pašpaļāvību un sagatavojot viņus dzīvei ārpus skolas. Tāpat paredzams, ka projekts palīdzēs mazināt izglītības atšķirības, kas ir izplatītas noteiktos reģionos un valstīs. Izmantojot novatoriskas mācību metodes, ir potenciāls padarīt izglītību pieejamāku studentiem no dažādām vidēm. Projekta īstenošanas laikā notiks arī skolotāju apmācību, uzlabojot mācību procesu un paaugstinot viņu kompetences un prasmes.

Publicitāte:

Projekta koordinators:

Agris Dobrovoļskis

Izglītības projektu vadītājs
agris.dobrovolskis [at] jelgavasnovads.lv

Projekta kontaktpersona Garozas pamatskolā: