Projekti
Foto

Jaunām zināšanām, prasmēm un iespaidiem bagātināti, desmit Garozas pamatskolas skolēni kopā ar diviem pavadošajiem pedagogiem atgriezušies no Polijas, kur no š.g. 10. līdz 14. jūnijam Erasmus+ programmas projekta Nr. 2023-1-PL01-KA220-SCH000164851 “Erdkinder Montessori & Farm School” ietvaros piedalījās 5 dienu mācību aktivitātēs, kuras tika īstenotas pēc Montessori metodes “Erdkinder & Farm School”.

Pasākuma norises vieta bija Bialka (Białka), maza apdzīvota vieta Polijas austrumu daļā, netālu no pilsētas Radziņa Podlaska (Radzyń Podlaski). Dalībniekus sagaidīja projekta vadošā partnera, Varšavas privātās Montessori skolas pārstāvji, un nedēļas garumā, īstenojot dažādas mācību aktivitātes, mūsu dalībnieki aprobēja projekta laikā izstrādātās četras izglītības programmas (biškopība, darbs galdniecībā, lauku darbi (lauksaimniecība/dārzkopība) un darbs virtuvē). Darbs noritēja pāros un grupās, izmantojot tehniku “mācīšanās sadarbojoties” un “hands-on”, jeb praktiskās darbošanās elementus, tādā veidā ļaujot izglītojamiem, izzināt, pētīt, radīt, jautāt un strādāt kopā.

Par īstenotajām aktivitātēm nedēļas garumā stāsta Garozas pedagogi Eva Čata un Ieva Briģe:

Mobilitātes mērķis bija sniegt iespēju skolēniem gūt pieredzi starptautiskā projektā un ļaut iepazīt mācību metodes, kas balstās uz praktisku darbošanos dažādos ikdienas darbos, apgūstot prasmes rūpēties par savu un sabiedrības labumu.

Katrai dienai bija noteikts diena plāns, pēc kura skolēni varēja darboties. Plānā ietilpa, gan uzkopšanas darbi, gan lauku darbi. Skolēni mazgāja traukus, klāja galdus, gatavoja ēst, rūpējās par dārzu, rūpējās par dzīvniekiem kūtī u.c. Dienas plānā ietilpa arī mācīšanās – skolēni piedalījās matemātikas, spāņu valodas, mūzikas u.c. stundās, gūstot pieredzi ar citas valsts pedagogu mācīšanas metodiku. Katra diena iesākās ar kopīgu sapulci, kurā skolēni varēja raksturot savas tā brīža sajūtas, izteikt pateicības viens otram par labajiem darbiem un brīžiem kopā, kā arī dzirdēt dienas plānu un uzdot sevi interesējošus jautājumus. Dienas gaitā skolēniem bija kopīgas sporta aktivitātes, kurās skolēni, caur dažādu spēļu elementiem, fiziski izkustējās un saliedējās kā komanda. Brīvajā laikā skolēniem tika dota iespēja spēlēt mūzikas instrumentus, šahu, piedalīties āra aktivitātēs, lasīt grāmatas u.c. Vienā no dienām skolēni devās kajaku laivošanas braucienā, kas deva iespēju apgūt prasmes vadīt laivu un būt labai komandai. Pirms došanās uz dzimteni skolēni vēl paguva doties  ekskursijā uz Ļubļinas pilsētu, iepazīstot vietējo vēsturi un kultūru.

Brauciens deva nozīmīgu ieguldījumu skolēnu praktiskās pieredzes veidošanā, deva iespēju paplašināt redzes loku, uzlabot valodas prasmes, apgūt dažādas praktiskas iemaņas (dārzkopība, zemkopība u.c.), kas būs noderīgas nākotnē, un, pats svarīgākais, mācīties pielāgoties dažādās neierastās situācijās, patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Pēc projekta, katrs skolēns dalījās atziņās par braucienu un dalību aktivitātēs, lūk dažas no tām:

“Es iemācījos strādāt kūtī, braukt ar kajaku un sadarboties komandā ar citiem skolēniem, kā arī uzlaboju savas angļu valodas prasmes” (5.klases skolniece).

“Es iemācījos būt patstāvīgāka, kā arī darīt dažādus lauku darbus. Paldies par iespēju piedalīties projektā”( 6. klases skolniece)

“Es iemācījos pacietību un liekas, ka esmu kļuvusi drosmīgāka. Patika braukt ar kajaku un mācīties spāņu valodu” ( 6.klases skolniece)

“Man ļoti patika skolotāji – draudzīgi un jauki. Patika, ka varēju rūpēties par dzīvniekiem. Un kaut gan sākumā skolas stingrie noteikumi likās biedējoši, tad beigās tie nemaz nebija tik traki un vārēja ar tiem sadzīvot.”( 7.klases skolniece)

Projekts tiek īstenots no 2023.gada 1.decembra līdz 2026.gada 31.maijam. Projekta kopējais finansējums ir 400 000,00 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. Jelgavas novada Garozas pamatskolas daļa projekta īstenošanai: 60 520,00 EUR.

Projekta koordinators – Jelgavas novada pašvaldības Projektu nodaļas izglītības projektu vadītājs Agris Dobrovoļskis (agris.dobrovolskis@jelgavasnovads.lv, 63048487), projekta kontaktpersonas Garozas pamatskolā –  Eva Čata.

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm skatīt ŠEIT.

logo