Projekts
Glika ozoli

Šī gada 1. jūnijā "Vilces dabas parkā" notika vērienīgs notikums, kas iezīmēja "Glika ozolu" projekta noslēgumu, ko veica Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca (LELB). Pasākuma ietvaros tika iestādīti 5 parastie ozoli, kas simbolizēja Dieva vārda izplatīšanos Latvijā, atsaucoties uz Ernsta Johana Glika latviešu valodā iztulkoto Bībeli.

Pirms ozolu stādīšanas notika svētbrīdis, kuru vadīja LELB Sesavas draudzes mācītājs Valdis Vircavs.

"Glika ozolu" projekts tika aissākts 2017. gadā, atzīmējot Reformācijas 500 gadus. LELB Virsvaldes darbinieki savāca zīles no Ernsta Johana Glika stādītajiem ozoliem, kas aug pie Alūksnes mācītājmuižas, un tās iesēja Latvijas Valsts mežu kokaudzētavā Jelgavā. 2022. gadā, svinot Reformācijai Latvijā 500 un LELB 100, ozolu stādīšana tika sākta visā Latvijā pie baznīcām, ne tikai luterāņu, kā arī pašvaldību publiskajās teritorijās un privātās zemēs.

"Glika ozolu" projekta ietvaros notikušā ozolu stādīšana "Vilces dabas parkā" bija simbolisks un nozīmīgs notikums. Tas ne tikai atzīmēja projekta noslēgumu, bet arī veicināja Dieva vārda izplatīšanos Latvijā. LELB izsaka pateicību Sesavas draudzes mācītājam Valdim Vircavam, Vilces pagasta pārvades kolektīvam, VSAC "Ziedkalne" ļaudīm un Vilces ciema iedzīvotājiem par viņu dalību "Glika ozolu" projektā.