Drošība Iedzīvotājiem Glūdas pagasts
Foto

Jelgavas novadā ceturtdien, 08.02.2024., Glūdas pagasta Viesturciema lauku un meža apvidū tika pamanīti divi vilki. Valsts Meža dienests (VMD) ir sazinājies ar attiecīgajiem mednieku klubiem, lai papildus ievāktu informāciju par vilku nodarītajiem postījumiem mājdzīvniekiem, ja tādi ir, izvērtētu esošo situāciju un varētu lemt par atļaujas izsniegšanu vilku nomedīšanai.

Kā zināms, janvāra sākumā Valsts meža dienestā (turpmāk- VMD) 2024. gada janvāra sākumā izsniegta viena vilka medību atļauja ar mērķi nomedīt konkrēto indivīdu, kas Vilces pagastā uzbrucis mājdzīvniekiem. Medību atļaujas darbības zona ir Jelgavas novada, Vilces pagasta konkrētā teritorija. Lēmums tika pieņemts, lai pārtrauktu vilku uzbrukumus mājdzīvniekiem un nodrošinātu sabiedrības drošību.

Saskaņā ar Medību noteikumu 7. punktu zīdītāju medīšana ārpus noteiktajiem medību termiņiem pieļaujama, ja tas nepieciešams postījumu novēršanai, kā arī sabiedrības drošības un interešu aizsardzībai. Vilks Latvijā ir īpaši aizsargājama ierobežoti izmantojama suga, kuru drīkst medīt stingri noteiktos apjomos un noteiktās teritorijās.

Pēdējos gados nav bijusi situācija, ka vilki Latvijā būtu uzbrukuši cilvēkiem. Pašvaldība aicina iedzīvotājus tāpat būt uzmanīgiem, sargāt savus mājdzīvniekus, neturēt suņus pie ķēdes.  Ja sunim nav iespējas aizbēgt un patverties vietā, kur vilks netiek klāt, tas var kļūt par vieglu medījumu plēsējam. Arī žogs ap māju atturēs nelūgto ciemiņu. 

Ja ir redzami vilki, vilku pēdas, lūdzu tās fiksēt, saglabāt un nodot tuvākajam medību kolektīvam, VMD vai pašvaldībai. Pašvaldība arī aicina Jelgavas novada medību kolektīvus būt aktīviem, lai problēmsituācijas risinātu kopsadarbībā.