Projekti
“Godīga spēle un gandarījums sportā” darba grupas sapulce Rumānijā

Laikā no 2017.gada 11. līdz 14.decembrim Jelgavas novada Sporta centra direktora vietniece Inguna Čākure un Attīstības nodaļas izglītības projektu vadītājs Gatis Kasparinskis piedalījās Erasmus+ programmas projekta Nr.2016-2859-/001-001 “Godīga spēle un gandarījums sportā” darba grupas sapulcē Aleksandra Joana Kuza Universitātē, Jasī pilsētā, Rumānijā. Sapulces mērķis bija veicināt brīvprātīgas darbības sportā un sociālo iekļaušanu, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un sekmējot izpratni par veselību uzlabojošu fizisko aktivitāšu svarīgumu, atbalstot bērnu plašāku piedalīšanos sportā un nodrošinot visiem vienlīdzīgas iespējas nodarboties ar sportu.

Lai varētu turpmāk sekmēt bērnos izpratni par galvenajām cilvēku vērtībām, izmantojot sporta apmācību, projekta sapulcē dalībnieki no konsorcija, kas sastāv no partneriem Grieķijā, Itālijā, Rumānijā, Bulgārijā un Latvijā, diskutēja par aktuālajiem jautājumiem un prezentēja projekta plāna izpildi, paveiktos uzdevumus un nākotnes plānus.

Galvenais diskusiju objekts bija izstrādātais izglītības materiāls – rokasgrāmata par mācību metodēm dažādu vērtību iemācīšanā bērniem, izmantojot sportiskas aktivitātes. Grāmatu paredzēts tulkot arī latviešu valodā. Pirms materiāls būs pieejams sporta pedagogiem, fiziskās audzināšanas treneriem un citiem “sports visiem” idejas atbalstītājiem, materiālu mācību treniņā Atēnās 2018.gada janvārī kvalificētu pedagogu vadībā apgūs 2 treneri no katra projekta konsorcija valsts. Pēc mācībām treneri katrā valstī apmācīs jau astoņus citus pedagogus/fiziskās audzināšanas trenerus un pēc metodikas veidos nodarbības sportā, lai to visu rezumētu sporta spēlēs rudenī.

Tikšanās laikā projekta dalībnieki saskaņoja arī turpmākās projektā paredzētās darbības un uzdevumus, kuri definēti projekta laika grafikā, tajā skaitā arī apkārtraksta veidošana, sportistu formas tērpu modeļu izvēle un koncepcija sporta komandām turnīram rudenī. Svarīgs jautājums bija arī projekta mājas lapas informatīvais segums un publicitāte aktivitātēm.

Turpmākās aktivitātes – starptautiska treneru apmācība, publicitāte, apkārtraksta Nr.2 izveide par projektu, izglītības materiāla saskaņošana un  tulkošana, vietējo treneru apmācība un atbilstošo metožu pielietošana bērnu sporta audzināšanā – sporta klubos, skolās, nodarbībās.

Projekta aktivitātes  notiek Erasmus+ programmas projekta “Fair Play and Happiness through Sports” (Nr. 2016-2859/001-001) ietvaros. Projektu finansē Eiropas Komisija.

attels