Izglītība
Godināti novada pedagogi

Īsi pirms Skolotāju dienas, 30.septembrī, Jelgavas novada pašvaldība Līvbērzes kultūras namā pulcēja izglītības iestāžu pedagogus, lai pateiktos par viņu sasniegumiem profesionālajā, pedagoģiskajā darbā un uzsvērtu skolotāja profesijas nozīmi.

Šogad pašvaldības vadība kopā ar Izglītības pārvaldes pārstāvjiem atzinību teica teju 100 darbiniekiem. Pateicību par spēju motivēt un iedrošināt savus audzēkņus piedalīties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos tik neparastos un sarežģītos – Covid-19 pandēmijas – apstākļos saņēma 34 kolektīvu vadītāji, savukārt pateicību par skolēnu veiksmīgu sagatavošanu mācību priekšmetu konkursiem 2020./2021. m.g. saņēma 17 novada pedagogi.

Pateicību par mūža ieguldījumu Jelgavas novada izglītības attīstībā izteica 8 pedagogiem, kuri aktīvās darba gaitas jau beiguši, savukārt atzinību par īpašu ieguldījumu Jelgavas novada izglītības jomā saņēma 5 pedagogi:

  • bijusī Šķibes pamatskolas direktore Sandra Pluģe par ilggadēju pamatskolas vadīšanu un  iekļaujošās izglītības ieviešanu vispārizglītojošā izglītības iestādē Jelgavas novadā;
  • Lielplatones pamatskolas – atbalsta centra sociālā pedagoģe Sandra Dundule par mērķtiecīgu, godprātīgu un ilggadīgu darbu sociālajā jomā;
  • Teteles pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā Ineta Sauša par ilggadēju devumu izglītības kvalitātes celšanā;
  • Pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” vadītājas vietniece izglītības jomā Zane Šķestere par ieguldījumu filiāles izveidošanā un vadīšanā;
  • Ozolnieku vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja un direktora vietniece izglītības jomā Dina Medjānova par uzņēmīgu, atbildīgu un pašaizliedzīgu darbu.

Pasākuma laikā Jelgavas novada pedagogu pulkā svinīgi uzņēma piecus jaunos skolotājus, kas nesen beiguši studijas un darba gaitas uzsāks kādā no novada izglītības iestādēm, kamēr 19 pedagogus apsveica ar kvalifikācijas paaugstināšanu.

Jaunizveidotajā Jelgavas novadā ir sešas pirmsskolas izglītības iestādes, desmit pamatskolas, tai skaitā viens atbalsta centrs, astoņas vidusskolas, divas sporta skolas, divas mūzikas un mākslas skolas, viena mūzikas skola.


GODINĀTI NOVADA PEDAGOGI