Projekti
Iedzīvotāji aicināti aizpildīt anketu

Jelgavas novada pašvaldība ir iesaistījusies URBACT programmas projektā “Lietu internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā”. Projekta mērķis ir veicināt lietu interneta izmantošanu ilgtspējīgai attīstībai, iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī ilgtspējīgu vides un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par tām problēmjomām vai vēlmēm, kuras būtu nepieciešams atrisināt un kas būtu iespējams, veidojot viedos risinājums, veicinot lietu interneta izmantošanu.

Lūdzam iedzīvotājus aizpildīt anketu līdz š.g. 6.jūlijam.

Anketa pieejama.

IoTXchange jeb Lietu Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā ir Eiropas līmeņa projekts, kas ir apstiprināts finansējuma saņemšanai un sāks savu aktīvo īstenošanas fāzi jau šā gada jūnijā. Tā mērķis ir izstrādāt digitalizācijas plānus, kuru pamatā ir lietu interneta (IoT) risinājumi, lai uzlabotu dzīves kvalitāti mazās un vidējās Eiropas Savienības pašvaldībās.

Ar kopējo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto budžetu 744,166.92 euro apmērā šis projekts veicinās pieredzes apmaiņu starp ES konsorcija 9 dažādu valstu partneriem, tādējādi piedāvājot iespēju visiem kopā risināt aktuālās problēmas pašvaldību ilgtspējīgai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Logo