Novada ziņas
Iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektiem

2023. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunais Pašvaldību likums, kas paver iedzīvotājiem daudz plašākas iespējas iesaistīties pašvaldību darbā. Viena no iespējām - ikvienam interesentam ir iespēja izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektiem. 

Pašlaik sabiedrības viedokļa noskaidrošanai nodoti sekojoši saistošo noteikumu projekti: "Par Jelgavas novada simboliku", "Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras projektiem Jelgavas novadā", "Jelgavas novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa "Mēs savai videi" organizēšanas kārtība", "Par licencēto makšķerēšanu  un zemūdens medībām Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā". Ar saistošo noteikumu projektiem var iepazīties ŠEIT.

Savu viedokli par saistošo noteikumu projektu iedzīvotāji var izteikt izmantojot veidlapu, kas pieejama pašvaldības tīmekļvietnē ŠEIT. To pašvaldībā iespējams iesniegt, sūtot uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, pa pastu uz adresi Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 vai klātienē jebkurā no Jelgavas novada Valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem.

Minimālais termiņš sabiedrības viedokļa noskaidrošanai ir divas nedēļas. Par saistošo noteikumu projektiem saņemtos viedokļus pašvaldība apkopos un atspoguļos attiecīgo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot tālāk izskatīšanai domes komitejās un domes sēdē.