Projekti
Iegādāts sporta inventārs un aprīkojums Jelgavas novada izglītības iestādēm

Šā gada pirmajā oktobrī ir noslēdzies projekts “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Jelgavas novada izglītības iestādēm” Nr. 01-25/256 (īstenošanas laiks: no 20. jūlija līdz 1. oktobrim).

Projekta laikā tika papildināts sporta inventārs (kopā 201 vienība) Jelgavas novada lauku teritoriju 10 izglītības iestādēm:

  •  Elejas vidusskolai;

  • Vilces pamatskolai ar pirmsskolu;

  • Kalnciema vidusskolai ar pirmsskolu;

  • Sesavas pamatskolai;

  • Vircavas vidusskolai ar pirmsskolu;

  • Zaļenieku komerciālai un amatniecības vidusskolai;

  • Staļģenes vidusskolai ar pirmsskolu;

  • Līvbērzes vidusskolai;

  • Kalnciema PII "Mārīte";

  • Jelgavas novada sporta centram.

Projektu līdzfinansē Izglītības un zinātnes ministrija.

Sporta inventārs: