Projekti
Iegādāts tehniskais nodrošinājums zivju resursu aizsardzības pasākumiem

Lai nodrošinātu regulārus zivju resursu aizsardzības pasākumus un veiktu kontroles efektivitātes paaugstināšanu ūdenstilpnēs un grūti pieejamās vietās gar ūdenstilpnēm Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, kas ietver arī bijušā Ozolnieku novada administratīvo teritoriju, Jelgavas novada pašvaldības policija ar Zivju fonda projekta palīdzību iegādājusies tehnisko nodrošinājumu - piekabi RIB laivas pārvadāšanai, tālskati, divas sporta kameras ar komplektāciju un divus planšetdatorus.

Pateicoties projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Jelgavas novada teritorijas publiskajās ūdenstilpnēs” (Nr.21-00-S0ZF03-000040) ietvaros iegādātajam tehniskajam nodrošinājumam, tiks nosargāti Lielupes baseina upēs esošie zivju resursi, īpaši uzraugot ūdenstilpnes diennakts tumšanās stundās un zivju nārsta laikā. Rezultātā zivju resursi ūdenstilpnēs pieaugs, tiks saglabāta ūdens bioloģisko resursu daudzveidība Lielupes baseinā un nodrošināta šo resursu ilgtspējīga izmantošana.

Reidi publiskajās ūdenstilpnēs norit visa gada garumā, Lielupes upes baseinā -  vismaz divreiz nedēļā. Līdz ar jaunā tehniskā aprīkojuma iegādi, gan plānveida, gan ārkārtas pārbaudes būs iespējams organizēt biežāk un operatīvāk atkarībā no dažādām situācijām.

Jau 2019.gadā ar Zivju fonda tiešu atbalstu Jelgavas novada pašvaldības policija iegādājās kvadraciklu, dronu, nakts redzamības monokli, termokameru, RIB laivu ar dzinēju un eholotu iekšējiem ūdeņiem, savukārt 2011.gadā - laivu (Hibo SEABON 43) un laivas motoru, kas būtiski atviegloja policijas preventīvo darbu un padarīja efektīvāku cīņu ar maluzvejniekiem. Regulāri veicot kontroles pasākumus, par ko liecina katru gadu veikto reidu, pārbaudīto laivu, makšķernieku un izņemto tīklu skaits, svarīgs kļuva papildu aprīkojums, lai zivju resursu aizsardzība un kontrole būtu iespējama visā  Lielupes posmā.

Zivju fonda projekts “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Jelgavas novada teritorijas publiskajās ūdenstilpnēs” (Nr.21-00-S0ZF03-000040) īstenots 2021.gada decembrī. Projekta kopējās izmaksas: 3049, 64 EUR, no tā Zivju fonda finansējums: 2199, 64 EUR, Jelgavas novada pašvaldības finansējums: 850 EUR.

Iegādāts tehniskais nodrošinājums zivju resursu aizsardzības pasākumiem: