Projekti
kultūraugs

Iepazīsti  EEZ projektā “Kultūraugs” radītos laikmetīgās mākslas un kultūras produktus bērniem un jauniešiem – noskaties Kopienu teātra izrādi “Abras stāsti” un četras laikmetīgās dejas un skaņas performances, kā arī animācijas filmu kopumu, ko radīja novada jaunieši projekta darbnīcu laikā!

Saites uz visiem video: https://ej.uz/3sqr 

Projekta “Kultūraugs”, Nr. EEZ/2022/2/18 mērķis ir uzlabot piekļuvi profesionālajai laikmetīgajai mākslai un kultūrai bērniem un jauniešiem Jelgavas novada pašvaldībā, kā arī veicināt un palielināt viņu iesaistīšanos jaunu mākslas, kultūras norišu radīšanā.

Projekta ieviešanas laiks: 2022.gada 1.oktobris – 2023.gada 30.jūnijs

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus 130 189 EUR apmērā.

Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projektu iesniegumu atklāta konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” ietvaros.

Discover the creative works of young people in Jelgava Local Municipality!

 

Get acquainted with contemporary art and cultural products for children and young people created in the EEA project "Culture Plant" – take a look at the Community Theater performance "Abras stāsti" and four contemporary dance and sound performances, as well as an animated film – a collection created by young people from the municipality during the project workshops!

https://ej.uz/3sqr 

The goal of the project “Culture Plant”, No EEZ/2022/2/18 is to improve access to professional contemporary art and culture for children and youngsters in Jelgava Local Municipality, to promote and increase their involvement in creation of new art and cultural products.

Implementation period: 01.10.2022.-30.06.2023.

The project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants in amount of 130 189 EUR.

Project is implemented under project grant “Support for the Creation of Professional Art And Cultural Products for Children and Youth” of the European Economic Area Financial Mechanism Programme for 2014 – 2021 “Local Development, Poverty Reduction and Cultural Cooperation”

logo