Projekti
Iesniedz 8 projektu pieteikumus novada atpūtas un sporta laukumu sakārtošanai

Jelgavas novada domes ārkārtas sēdē 5. aprīlī izskatīja lēmumprojektus par pašvaldības dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, atbalstot ieceri programmā pieteikt astoņus Jelgavas novada teritorijas attīstībai nozīmīgus projektus:

  1. Projekta pieteikums “Sporta laukuma labiekārtošana Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas” paredz veikt teritorijas apzaļumošanu, ierīkojot zālienu, demontēt novecojušo skrejceļa grants segumu, ceļu apmales, skrejceļa un tāllēkšanas bedres skrejceļa segumu, tā vietā ieklājot jaunu, speciālu skrejceļu segumu, kas tiks marķēts atbilstoši prasībām. Arī pašu tāllēkšanas bedri plānots veidot jaunu. Projekta pieteikums paredz, ka darbiem būs nepieciešams finansējums 102 739 EUR apmērā, ko attiecināmajās izmaksās veido ELFLA līdzfinansējums 26 856 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 75 883 EUR.
  2. Projekta pieteikums “Sporta laukuma sakārtošana Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas” paredz labiekārtot sporta laukumu, demontējot esošo skrejceļa  grants iesegumu un tā vietā ieklājot speciālu skrejceļiem paredzētu segumu uz šķembu pamatnes. Skrejceliņam būs nepieciešama marķēšana, laukumā izveidos tāllēkšanas bedri un veiks laukuma apzaļumošanu. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs ir 83 312 eiro, no tiem attiecināmās izmaksas veido ELFLA līdzfinansējumu 24 894 EUR apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 59 226 EUR apmērā.
  3. Projekta pieteikums “Teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra (Eleja)” paredz  āra vingrošanas un bērnu rotaļu laukumā ieklāt monolītu gumijotu segumu, uzstādīt jaunus āra trenažierus un bērnu rotaļu iekārtas ar lietošanas instrukciju stendiem. Teritorijā plānoti apzaļumošanas darbi, ierīkojot zālienu, izvietojot soliņus, atkritumu konteinerus un velosipēdu novietni. Vēl projekta rezultātā tiks izbūvēts estrādes skatuves laukums un veikta margu izgatavošana un uzstādīšana.  Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs ir 86 106 eiro - ELFLA līdzfinansējums veido 24 894 eiro apmēru, bet pašvaldības līdzfinansējums 61 213 eiro.
  4. Projekta pieteikums “Aktīvās atpūtas laukuma izveide Bērvircavas ciemā” arī paredz āra vingrošanas un bērnu rotaļu laukumā ieklāt monolītu gumijotu segumu, izvietot jaunus āra trenažierus un izveidot multifunkcionālu bērnu rotaļu laukumu ar bērnu atrakciju kompleksu - šūpolēm, slidkalniņu, kāpšanas sienu, pievienojot lietošanas instrukcijas stendu pie katra trenažiera un bērnu rotaļu elementa. Projektā iecerēts īstenot jauniešu sen gaidītu ieceri – izveidot skeitparku. Skeitparkā tiks izgatavota un uzstādīta īpaša rampa, triku kalniņš, divu slīpumu pusrampa, slaids un slīpums ar margu. Papildus teritoriju plānots apzaļumot, ierīkojot zālienu, kā arī izvietojot soliņus un izveidojot velosipēdu novietni. Šī projekta nepieciešamais finansējuma apmērs ir 45 274 eiro, no šīs summas ELFLA līdzfinansējums varētu tikt saņemts 13 089 apmērā eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums būtu 32 186 eiro.
  5. Projekta pieteikums “Atpūtas vietas labiekārtošana Ziedkalnes ciemā” arī Vilces pagastā paredz atpūtas vietas ierīkošanas procesā demontēt bojāto sporta un rotaļu iekārtas, uzstādot jaunus āra trenažierus, vingrošanas laukumā ieklājot monolītu gumijotu segumu, ierīkojot pludmales volejbola laukumus, ieklājot laukumu ar bruģakmens segumu strītbola vajadzībām un ierīkojot futbola laukumu ar vārtiem. Atbilstoši plānoto sporta aktivitāšu vajadzībām teritorijā tiks ierīkots arī 2.6 m augsts žogs, teritoriju apzaļumos, izvietos jaunus soliņus un velosipēdu novietni. Šī projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs ir 68 063, no šīs summas ELFLA līdzfinansējums sarēķināts 19 677 eiro apmērā, bet pašvaldības līdzfinansējums 48 386 eiro.
  6. Projekta pieteikums “Apgaismojuma ierīkošana Lielplatones pagasta Sidrabes ciemā (Dārziņu iela, Sidrabes parks)” paredz Dārziņu ielā izbūvēt apgaismojumu 1.32 km garumā, izvietojot aptuveni 38 apgaismojuma stabus, savukārt Sidrabes parka teritorijā izbūvēt apgaismojumu 500 m garumā, izvietojot aptuveni 13 apgaismojuma stabus ar iespēju brīvdabas pasākumu laikā pieslēgt elektroierīces. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs ir 81 675 eiro, no tā  ELFLA līdzfinansējums 23 757 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 57 918 eiro apmērā.
  7. Projekta pieteikums “Brīvdabas vietas izveide pasākumu un svētku svinēšanai Platones ciemā” paredz  brīvdabas estrādes būvniecību, lai taptu speciāla vieta brīvdabas jeb āra kultūras pasākumiem un iedzīvotāju ikdienas brīvā laika pavadīšanai. Saskaņā ar projekta ieceri, estrādes platība būs 50.70 m2, bet deju grīda 97 m2, tāpat tiks izveidots kora podests, aktieru telpa un divas palīgtelpas. Ēka tiks būvēta uz monolīta dzelzsbetona lentveida un stabveida pamatiem, tāpat tiks armēts vieglbetona bloku mūris ar koka dekoratīvo apdari no ārpuses. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs ir 63 025 eiro, kur ELFLA līdzfinansējums būtu 18 221 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 44 804 eiro.
  8. Projekta pieteikums “Sporta laukuma labiekārtošana Staļģenes ciemā” attīstīs  veselības, sporta un citu saistītu aktivitāšu iespējamību Staļģenes ciemā, īpaši Staļģenes vidusskolā un tās pirmsskolas grupās, kur laukumu ikdienā izmantos ap 300 audzēkņu. Modernizējot sporta laukumu, būs iespējams organizēt vietējo skolu jauniešu, starpnovadu turnīrus un sacensības vieglatlētikā, hokejā, futbolā, volejbolā un basketbolā. Laukuma mākslīgais segums būs piemērots tam, lai ziemā to pārvērstu par slidotavu, izveidojot vienīgo publisko slidotavu Jelgavas novada iedzīvotājiem. Papildus tiks sakārtota meliorācija, izbūvējot sistēmu lietusūdeņu novadīšanai no stadiona, kā arī teritorijā tiks izbūvēts apgaismojums pie daudzfunkcionālās manēžas, kur ziemas periodā norisināsies slidošana. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs ir 496 100 eiro, no šīs summas  ELFLA līdzfinansējums 27 000 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 469 100 eiro.

Visu projektu īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu paredzēts nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.