Novada ziņas
Iespējami traucējumi Būvniecības informācijas sistēmas darbībā

Jelgavas novada būvvalde informē, ka no 29. decembra plkst. 17.00 līdz 1. janvāra plkst. 12.00 tiks veikti Valsts zemes dienesta informācijas sistēmu uzlabošanas darbi, tādēļ 30.decembrī iespējami pārtraukumi Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) darbībā. 

Būvniecības informācijas sistēma (BIS) www.bis.gov.lv ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi (e-pakalpojumi).