Sociālā joma
Informācija asistenta, pavadoņa un aprūpes mājās pakalpojumu sniedzējiem

No 2021.gada 15.novembra asistenta, pavadoņa un aprūpes mājās pakalpojumu var sniegt personas, kuras var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

Situācijas risināšanai, ja ir zināms, ka pakalpojuma sniedzējam līdz 2021.gada 15.novembrim nebūs derīga sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, Jelgavas novada sociālais dienests sadarbībā ar pakalpojuma pieprasītājiem meklē individuālus risinājumus pakalpojuma nodrošināšanai - līguma vai samaksas pārtraukšana uz laiku līdz prasība tiek izpildīta, līguma apturēšana uz laiku, līguma slēgšana ar citu asistentu u.c..

Paldies pakalpojumu pieprasītājiem, asistentiem un aprūpes mājās pakalpojumu sniedzējiem par sapratni un sadarbību!

Minētā prasība ir noteikta Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 72.2.apakšpunktā un 329.punktā.