Novada ziņas
Informācija par ceļu tīrīšanu

Laikā no 2022. gada 16. oktobra līdz 2023. gada 15. aprīlim Latvijā noteikta ziemas sezona. Jelgavas novadā katra pagasta pārvalde atklāta iepirkuma konkursa rezultātā noslēgusi līgumu par ziemas uzturēšanas darbu veikšanu uz pašvaldības ceļiem un ielām gan apdzīvotu vietu teritorijās, gan ārpus tām. Jautājumu, ierosinājumu gadījumā aicinām sazināties ar attiecīgo pagasta pārvaldi. Kontaktinformācija.

Ietves un laukumus pie pašvaldības iestādēm tīra un ar pretslīdes materiālu apstrādā SIA "Jelgavas novada KU".

Saskaņā ar likumu “Par autoceļiem” Latvijā visi ceļi pēc to nozīmes ir iedalīti valsts, pašvaldības, komersantu un māju ceļos. Ņemot vērā to, ka pašvaldība budžeta līdzekļus drīkst izlietot tikai savu ielu un ceļu uzturēšanai, servitūtu un privāto ceļu tīrīšana paliek pašu īpašnieku ziņā. Savukārt valsts ceļu apsaimniekošanu veic VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Autoceļu uzturēšanas prasības nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.26 "Noteikumi par valsts un pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli". 

Ielām un ceļiem, ņemot vērā satiksmes intensitātes uzskaites datus, ir noteiktas četras uzturēšanas klases – A, B, C un D. Ceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai Jelgavas novada pagastu teritorijās.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un uzturēšanas klasei brauktuvju attīrīšana no sniega ir jāuzsāk pēc snigšanas: A klasei – 3 stundu laikā, B klasei – 8 stundu laikā, C klasei - 24 stundu laikā, D klasei laiks netiek normēts. Slīdamības novēršana pastāvīgos laika apstākļos jāuzsāk: A klasei - 3 stundu laikā, B klasei - 8 stundu laikā, C un D klasei – laiks netiek normēts. Tāpat noteikumi paredz, ka D klases autoceļu brauktuves attīrīšana no sniega jāveic vismaz divas reizes ziemas sezonā, savukārt E klases - vismaz reizi ziemas sezonā.

Aicinām autovadītājus atbildīgi izvērtēt braukšanas apstākļus un atbilstoši laikapstākļiem izvēlēties drošu braukšanas ātrumu, lai neapdraudētu sevi un citus satiksmes dalībniekus.