Projekti

Jelgavas novada pašvaldība 2016. gada 25. oktobrī noslēdza ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Līgumu Nr. SKV-L-2016/885 (projekta identifikācijas numurs - 3.2.1.2./16/I/001) un Līgumu Nr. SKV-TL-2016/60 (projekta identifikācijas numurs - 3.2.1.2./16/I/002) par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Logo

Projekti tika iesniegti darbības programmas “Izaugsme un n nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju un  3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros.

Atbalsta saņēmējs var saņemt atbalstu par projektiem, kas neietver saimnieciskās darbības. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros kalendārā gadā nepārsniedz 66 666 EUR.

Atbalstāmās aktivitātes:

  • Dalība starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs;
  • Dalība LIAA nacionālajos stendos; Pašvaldības atbalstu dalībai nacionālajā stendā starptautiskā izstādē ārvalstīs var saņemt, ja tā piedāvājums atbilst izstādes specifikai, stenda koncepcijai un mērķa tirgum, kurā tiek organizēta izstāde;
  • Pašvaldības atbalstu dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā tūrisma izstādē ārvalstīs var saņemt, ja tā dalība veicina Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju un pašvaldības vai plānošanas reģiona piedāvātais galamērķis atbilst izstādes specifikai;
  • Dalība ar uzņēmējdarbību saistītas konferences un semināros  ārvalstīs, ja dalībnieks sniedz prezentāciju vai piedalās ar individuālu stendu vai ekspozīcijas laukumu;
  • Dalība LIAA organizētās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītes ārvalstīs;
  • LIAA konsultāciju izmaksas ( tajā skaitā Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību konsultāciju izmaksas).

Finansējuma intensitāte 80%.

attels