Projekti
Īstenots projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000002 “Jelgavas ielas apgaismojuma izbūve Kalnciemā”

Projekta īstenošanas rezultātā ir sasniegts mērķis, palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot Jelgavas ielas apgaismojumu Kalnciemā.

Tika izbūvēts apgaismojums 1896 m garumā Jelgavas ielā, Kalnciema pagastā.

Projekts nepieciešams ikdienā apmēram 216 iedzīvotājiem, tie ir Jelgavas ielas, Tīreļu, Meldru, Krasta, Celtnieku, Strazdu. Liepu un Rožu ceļa iedzīvotāji, kuri pārvietojas pa Jelgavas ielu, lai sasniegtu sev nepieciešamos pakalpojumus Kalnciema pagastā.

Projekts nepieciešams, lai sakārtotu teritoriju un padarītu iespējamu pakalpojumu sniegšanas vietu sasniedzamību. Projekts nodrošinās iespēju iedzīvotājiem pārvietoties pa apgaismotu ceļa malu, nevis tumšu un neapgaismotu ceļu, kas ir bīstami cilvēku dzīvībai.

  • Kopējās izmaksas: 56947.23 EUR

  • Publiskais finansējums: 27 000.00 EUR

  • Pašvaldības finansējums: 29 120.79 EUR

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Jelgavas ielas apgaismojuma izbūve Kalnciemā: