Projekti
Īstenots projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000005 “Apgaismojuma izbūve Vircavas pagasta Oglaines ciemā”

Projekta īstenošanas rezultātā ir sasniegts mērķis, palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot jaunu ielas apgaismojumu Vircavas pagasta Oglaines ciemā - Vārnu ielā.

Tika izbūvēts apgaismojums 520 m garumā Vārnu ielā, Oglaines ciemā, Vircavas pagastā.

Projekts nepieciešams ikdienā apmēram 210 iedzīvotājiem un 55 bērniem, kas dodas uz skolu, tie ir Vircavas pagasta Oglaines ciema iedzīvotāji, kuri pārvietojas pa Oglaines ciemu, lai sasniegtu sev nepieciešamos pakalpojumus Vircavas pagastā. Projekts nepieciešams, lai sakārtotu teritoriju un padarītu iespējamu pakalpojumu sniegšanas vietu sasniedzamību. Projekts nodrošinās iespēju iedzīvotājiem pārvietoties pa apgaismotu ceļa malu, nevis tumšu un neapgaismotu ceļu, kas ir bīstami cilvēku dzīvībai.

  • Kopējās izmaksas: 15 747.74 EUR

  • Publiskais finansējums: 12 904.53 EUR

  • Pašvaldības finansējums: 2 843.21 EUR

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Apgaismojuma izbūve Vircavas pagasta Oglaines ciemā: