Projekti
Izglītības iestāžu atbalsta speciālisti aicināti pieteikties apmācībām Somijā

Jelgavas novadā īstenotais Erasmus+ projekts par atbalsta vadības sistēmas izveidi emocionāli un fiziski iekļaujošā izglītībā skolā piedāvā iespēju Jelgavas novada izglītības iestāžu atbalsta personālam, kā piemēram - psihologam, sociālajam pedagogam, speciālajam pedagogam, logopēdam un medmāsai 2020.gada marta mēnesī (9.-13.marts, neskaitot 2 ceļojuma dienas) doties uz Turku pilsētu Somijā, lai 5 dienu intensīvos kursos apgūtu jaunas metodes, zināšanas, prasmes un iemaņas, kas veicinātu labas prakses izmantošanu emocionāli un fiziski iekļaujošas vides attīstībā un novērstu skolēnu priekšlaicīgu mācību pamešanu.

Plānots, ka kursos piedalīsies 6 Jelgavas novada atbalsta speciālisti un 6 speciālisti no projekta sadarbības partnera izglītības iestādēm Aradas apgabalā, Rumānijā. Aktivitāti vadīs Turku pilsētas izglītības pārvalde un iesaistītie speciālisti. Darba valoda – angļu. Pēc apmācības dalībnieki saņems Europass mobilitātes apliecinājuma dokumentu un Turku pilsētas izglītības pārvaldes izdotu apliecinājumu par dalībnieka apgūtajām kompetencēm. Visi atbilstīgie dalībnieki tāpat saņems projekta finansējumu dalībai apmācībās, iekļaujot, gan ceļa izdevumus, apdrošināšanu, gan dzīvošanas izdevumus.

Pēc apmācībām plānotas vietēja mēroga darba grupu sapulces un semināri, kuru laikā tiks izstrādātas vadlīnijas atbalsta sistēmas izveidei/pilnveidei izglītības iestādēm darbā ar skolēniem, pedagogiem un vecākiem. 2020.gada jūnijā Jelgavas novadā tiks organizēts arī 2 dienu seminārs, kurā jau tiks aicināti plašāka loka atbalsta speciālisti, semināru vadīs eksperti no Somijas. Seminārā tiks nodrošināts tulkojums no latviešu uz angļu valodu un otrādi, tādējādi aptverot lielāku mērķa grupas iesaisti. Galvenais jautājums būs kā uzlabot atbalsta speciālistu darba mērķtiecīgu organizēšanu, kas ietekmētu darba rezultativitāti, veidojot kompleksu pieeju dažādu grūtību risināšanā skolā.

Ņemot vērā ierobežotu dalībnieku skaitu, interesenti ir aicināti iepazīties arī ar kārtību un kritērijiem dalībnieku atlasei. Lai pieteiktos apmācībām, interesenti tiek aicināti aizpildīt iesniegumu un līdz 2020.gada 26.janvārim nosūtīt elektroniski projekta vadītājam uz epastu: gatis.kasparinskis@jelgavasnovads.lv

Aktivitāti finansē Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā projekts Nr.2019-1-LV01-KA201-060361  " Atbalsta vadības sistēmas izveide emocionāli un fiziski iekļaujošā izglītībā skolā ". Projekts ieguvis ES finansējumu 36290 EUR apmērā piedaloties 3 partneriem - Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Arad (Aradas apgabals, Rumānija), Turun kaupunkti - Abo stad (Turku, Somija) un projekta vadošajam partnerim/projekta iesniedzējam - Izglītības pārvaldei. Ieviešanas laiks 01.11.2019.-30.04.2021.

Projekta koordinators:

Gatis Kasparinskis

Starptautisko projektu vadītājs
gatis.kasparinskis [at] jelgavasnovads.lv

Projekta kontaktpersona Izglītības pārvaldē:

Ilze Brakmane

Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja
ilze.brakmane [at] jelgavasnovads.lv
Logo