Pašvaldība Novada ziņas
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 2

09.03.2023., plkst.16:00

Attālināti.

Darba kārtība:

  • INFORMATĪVS  JNP skolu tīkla prezentācija.