Komiteju sēdes
ģērbonis

19.04.2023., plkst. 10:00.
Attālināti.

Protokols  

  1. Par Jelgavas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Par izglītojamo apbalvošanu” apstiprināšanu