Projekti
Izglītības pārvalde iesaistās starptautiskā projektā par karjeras attīstības jautājumiem

Sešu Eiropas Savienības dalībvalstu organizāciju pārstāvji šā gada 18. un 19.maijā tikās Aradas pilsētas Izglītības pārvaldē Rumānijā, lai pārrunātu projekta nosacījumus, uzdevumus un sastādītu aktivitāšu plānu, lai varētu līdzdarboties karjeras attīstības atbalsta apmācību programmas izveidē - pedagogu, karjeras speciālistu apmācībām.

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “S.O.S. karjera panākumiem” mērķis ir uzlabot izglītības kvalitāti un nodrošināt nepārtrauktu profesionālās izglītības pedagogu un karjeras attīstības atbalsta speciālistu profesionālo izaugsmi un izstrādāt karjeras attīstības atbalsta programmas un nodrošināt apmācības iespējas. Projekta vadītājs ir Aradas apgabala Izglītības pārvalde (Rumānija). Projekta partneri - Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde, Latvija; Eiropas Zinātnes un Attīstības Centrs CERSEO (Itālija); Osmānijas provinces Nacionālais izglītības direktorāts (Turcija); Starpkultūtu Asociācija “Mobility Friends” (Portugāle); Profesionālais apmācību centrs “Hiperactivity” (Spānija); Profesionālas izglītības un apmācības centrs “RIVERIA” (Somija).

Tuvākie darba uzdevumi saistīti ar to, ka Jelgavas novada izglītības pārvaldes atbildībā būs pirmās starptautiskās apmācības vadīšana šā gada oktobrī, jo projektā novads startē jau kā zināmi jomas profesionāļi, eksperti karjeras attīstības atbalsta sistēmas jautājumos vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Karjeras attīstības atbalsta sistēma skolās izveidota, lai uzlabotu pieeju karjeras atbalstam tiešajai mērķa grupai - izglītojamajiem. Pateicoties neatsveramam ieguldījumam no karjeras attīstības atbalsta speciālistiem, pārvaldes metodiskai pieejai un Eiropas Sociālā Fonda finansējumam (SAM projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, 2017.-2022.) izveidota sistēmiska pieeja, metodiskie materiāli, aprobēta citu Latvijas izglītības iestāžu pieredze. Līdz ar to uz konkrētajām apmācībām novadam jāizstrādā mācību materiāls “Inovatīvas karjeras atbalsta un konsultēšanas stratēģija veiksmīgai karjerai”. Šāda veida apmācības tiks organizētas arī Spānijā un Somijā, kur katrs projekta partneris izstrādās programmu, kas balstīta uz organizācijas labo pieredzi un atzītām metodēm, kas varētu tikt izmantotas vietējā mērogā karjeras attīstības jautājumos.

Galvenie darba uzdevumi projektā koncentrēsies uz apmācību programmu izstrādi; pedagogu un karjeras speciālistu vietēja mēroga un starptautiskām apmācībām; tiešsaistes platformas izstrādi satura materiāliem, izmantojot jau kādu no EK rīkiem (šī platforma ietvers noderīgus rīkus profesionāļiem, e-mācību moduļus, lejupielādējamu profesionālo konsultāciju rīku komplektu, informāciju audzēkņiem, skolēniem un pedagogiem); praktiska karjeras ceļveža izstrādi - ,,Ko darīsi rīt?"; profesionālās konsultēšanas pasākumiem; vietēja mēroga semināriem un noslēguma konferenci par projekta rezultātiem.

Ir plānots, ka piedaloties apmācībās un tālāk nododot zināšanas mērķa grupām ieguvēji būs novada izglītības iestādes, pedagogi, atbalsta speciālisti, skolēni un audzēkņi, jo karjeras izglītība ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājuma stūrakmens gan profesionālā, gan personiskā dzīvē.

Jāatzīmē, ka projekta vizītes laikā dalībniekiem bija iespēja arī doties uz ikgadējo Aradas pilsētas organizēto skolu izstādi, kas pulcē visu pilsētas un apgabala izglītības iestāžu skolēnus, kur interesentiem ir iespēja uzzināt par iespējām mācīties profesiju, iestāties augstskolās un plānot nākamo izglītības virzienu. Skolu stendos kopā ar pedagogiem aktīvi darbojas arī paši izglītības iestāžu izglītojamie, līdzīgi kā tas notika pirmspandēmijas laikā arī Jelgavas novada pašvaldības organizētajās “Karjeras dienās”. Formāts ir līdzīgs, tiek iesaistīti arī Aradas Izglītības pārvaldes skolu padomnieki (atbalsta personāls), logopēdi un psihologi, kur radošās darbnīcās un konsultācijās izglītojamajiem ir iespēja līdzdarboties un uzzināt vai izlemt par savu nākotnes profesijas virzienu.


IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE IESAISTĀS STARPTAUTISKĀ PROJEKTĀ PAR KARJERAS ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMIEM