Novada ziņas

Jelgavas novada izglītības iestāžu pedagogi karjeras konsultanti līdz 20.02.aicināti pieteikties Erasmus+ projekta “SOS veiksmīgai karjerai” apmācībām “Praktiski pielietojamas aktivitātes profesionālās izglītības profesionāļiem”, kas notiks Joensū, Somijā no 13.03. – 17.03.  

Apmācības notiks angļu valodā, tur piedalīsies karjeras konsultanti no projekta sadarbības iestādēm no Rumānijas, Portugāles, Spānijas, Itālijas, Turcijas, Somijas un Latvijas. Apmācībām Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu karjeras konsultantiem paredzētas 4 vietas.

Pēc dalības apmācībās, pedagogiem karjeras konsultantiem savā ikdienas darbā būs jāaprobē apmācībās apgūtā metodika un jāorganizē apmācības semināri saviem kolēģiem un izglītības iestāžu pedagogiem Jelgavas novadā.

No 2022.gada 10. – 14.oktobrim līdzīga veida apmācības karjeras izglītībā tika īstenotas Zaļenieku komerciālās un amatniecības telpās, kur piedalījās 28 karjeras konsultanti no 7 valstīm, tai skaitā karjeras konsultanti un par karjeru atbildīgie skolotāji no Dobeles, Vircavas pamatskolas un Sesavas pamatskolas. Pēc apmācībām tika izstrādāts metodiskais materiāls “Tava mācīšanas upe” Daces Vīpules – Kuļikas vadībā. Pašlaik projekta partneri izstrādāto metodiku aprobē savās organizācijās un līdz februāra beigām sniegs atgriezenisko saiti materiāla papildināšanai.

Projekts Nr.2021-1-RO01-KA220-VET-000033307 "S.O.S. A Career for Success" tiek īstenots no 2022.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim. Projekta kopējais finansējums 258 417 EUR. Jelgavas novada Izglītības pārvaldei projekta īstenošanai pieejamais finansējums 33 153 EUR. Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību.