Projekti
Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības projektā Jelgavas novada skolās norisinājās pasākums “Uzbūvē savu robotu”

Piecu nedēļu garumā projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Jelgavas novada skolās norisinājās radošās darbnīcas “Uzbūvē savu robotu”, kuru laikā izglītojamie attīstīja jaunas kompetences un tehnisko domāšanu.

Pasākumā - Darbnīca robotikas jomā “Uzbūvē savu robotu” piedalījās trīs Jelgavas novada skolu (Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas, Kalnciema pagasta vidusskolas un Vircavas vidusskolas) 2. klašu audzēkņi ar vidējiem un augstiem mācību sasniegumiem.

Tās mērķis bija attīstīt bērnos konstruktīvu domāšanu, sīko motoriku, sīkas un precīzas kustības, kā arī komunikācijas prasmes un spēju strādāt komandās. Darbnīcas sastāvēja no 3 blokiem: teorijas, praktiskām nodarbībām un patstāvīgā darba, kas ietvēra sevī grupu darbu. Nodarbību laikā apgūtā teorija ar praktiskas darbošanās palīdzību tika aprobēta, izmantojot katram izglītojamam paredzētos robotus/robotu komplektus un dažādas pasīvas/aktīvas komponentes. Darbnīcai noslēdzoties, izglītojamie katrs saņēma sevis uzbūvēto robotu.

Izglītojamie apguva praktiskās iemaņas robota komplektēšanā - šablonu veidošanā, vadu griešanā un detaļu skrūvēšanā. Ieguva ieskatu programmēšanā un pēc izveidotās programmas būvēt robotu. Skolēniem ļoti patika darboties un, nenoliedzami, prieks par pašu sagatavotu robotu, kuru drīkst paturēt un nest mājās”, stāsta Kalnciema pagasta vidusskolas direktore Anita Klupša

Paši audzēkņi priecājas par iespēju uzzināt mūsdienu tehnoloģiju iespējas, kas viņus ļoti pārsteidza. Sarunās ar audzēkņiem izkristalizējās, ka izaicinājums bijis sasniegt pasniedzēja noteikto mērķi pašdarbībā un tikt pie gala rezultāta pašam, nevis vērojot no malas. Bērni priecājās arī par to, ka tikuši pie zināšanām, kā mūsdienās var iegūt rotaļlietu to nepērkot! Pozitīvi, ka skolēni un pedagogi ir izrādījuši interesi un vēlmi rast iespēju turpināt darboties šajā jomā.

Radošās darbnīcas “Uzbūvē savu robotu” tika organizētas IZM izsludinātā “Tehnoloģiju gada” ietvaros atbilstoši projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānam ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

ESF logo