Projekti
Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības projektā Jelgavas novada skolu audzēkņi LLU Sporta nama peldbaseinā apgūs peldēšanas prasmes

Četru Jelgavas novada skolu audzēkņi, atgriežoties no ziemas brīvdienām un uzsākot mācības 2.semestrī, uzsāks peldētprasmju apguvi, lai droši varētu iekļauties vasaras atpūtas aktivitātēs, atklātu savas spējas un tās attīstītu.

Nodarbības notiks LLU Sporta nama peldbaseinā, kur sertificēta Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas trenera vadībā vienu reizi nedēļā, 4 mēnešu garumā tiks apgūtas peldēšanas iemaņas. Izbraukuma nodarbībās piedalīsies Šķibes pamatskolas, Līvbērzes pamatskolas, Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas un Vircavas vidusskolas trešo un ceturto klašu audzēkņi, kuri pirmajā un otrajā klasē šīs prasmes nav apguvuši. Paredzēts, ka nodarbības tiks uzsāktas š.g. 13. janvārī un nodarbību cikls noslēgsies 15. maijā.

Jelgavas novada izglītības iestādes atrodas lauku teritorijā, kurā daudz un dažāda lieluma upju un ūdenskrātuvju. Peldētprasme ir nepieciešama izglītojamo drošības nodrošināšanai un spējai pareizi rīkoties ekstremālās situācijās.

Peldēšanas nodarbības tiks finansētas ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu atbilstoši projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānam.

ESF logo