Novada ziņas
Aizskari

2023. gada 14. un 15. janvārī Ozolniekos, Vircavā, Jelgavā notiks Latvijas amatierteātru iestudējumu Zemgales reģiona skate "Gada izrāde 2022".

Sestdien, 14. janvārī 

 

Ozolnieku Tautas namā

12.00 – 14.00 Roberts Hārlings DZELZS MAGNOLIJAS

Jelgavas novada Ozolnieku amatierteātris

Režisore Dace Vilne

 

Vircavas Tautas namā

15.00 – 16.20 Hermanis Paukšs MUITNIEKA MĀJA  - !!!ATCELTS!!!

Aizkraukles novada Jaunjelgavas teātris “Spēlmaņi”

Režisors Kārlis Lišmanis

 

18.00 – 18.40 Auseklis Rietenieks BIZNESS

Jelgavas novada Vilces amatierteātris

Režisore Regīna Deksne

 

19.30 – 20.50 Baiba Jukņēviča AK, ŠĪ JAUKĀ LAUKU DZĪVE!

Jelgavas novada Bērvircavas amatierteātris

Režisore Astrīda Vilciņa

 

Svētdien, 15. janvārī 

 

Vircavas Tautas namā

12.00 – 13.20 Ēriks Hānbergs PIRMĀ GRĒKA LĪCIS

Dobeles novada Krimūnu amatierteātris “Skats”

Režisore Anita Riekstiņa

 

14.00 – 14.35 Imants Ziedonis, Anna Rancāne, Maija Laukmane, Lija Brīdaka, Dace Judina NAKTS RAKSTI

Bauskas novada Vecsaules amatierteātris “Vecsaule”

Režisore Gunta Siliņa

 

Jelgavas kultūras namā “Rota”

15.00 – 16.15 Krista Burāne (pēc Sudrabu Edžus darba “Dullais Dauka”) DULLAIS 

Jelgavas Jaunais teātris

Režisore Antra Leite – Straume

 

Vircavas Tautas namā

16.30 – 17.15 Rūdolfs Blaumanis KĀ VECAIS ZEMĪTIS PAŠU NELABO REDZĒJIS

Bauskas novada Kurmenes amatierteātris “Kurmene”

Režisors Ingus Pavinkšnis

 

Jelgavas pilsētas kultūras nama teātra Kamerzālē

18.00 – 19.15 Arnolds Ridlijs SPOKU VILCIENS

Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris

Režisore Dace Vilne

 

Vircavas Tautas namā

20.00 – 22.00 Mārtiņš Zīverts ĶĪNAS VĀZE

Jelgavas novada Vircavas amatierteātris “Bīne”

Režisore Sarmīte Sustrupe