Projekti
Izsludināts iepirkums Elejas sporta halles un baseina celtniecībai

Sekojot pieņemtajam budžetam un investīciju plānam, Jelgavas novada pašvaldība šonedēļ izsludinājusi iepirkuma konkursu Elejas sporta halles un baseina celtniecībai. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš noteikts 28. augusts. Ja iepirkuma procedūra noritēs veiksmīgi, pašvaldība vērsīsies  Finanšu ministrijas pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē ar lūgumu piešķirt aizņēmumu sporta kompleksa būvniecībai,  to paredzot realizēt 3 gadu periodā. Attiecīgi lielākie būvniecības darbi notiktu 2019.gadā, savukārt 2020. gadā būvdarbi varētu noslēgties.

SIA “DG Baltic” izstrādātais būvprojekts paredz, ka Elejas sporta halles un baseina celtniecība notiks trīs kārtās. Projekta pirmajā kārtā paredzēta baseina un administrācijas korpusa būvniecība, katlu mājas novietošana, esošās garāžas ēkas pārbūve, dīzeļdegvielas ģeneratora nojumes izveidošana un pazemes ugunsdzēsības rezervuāru būvniecība. Tāpat plānots izbūvēt arī maģistrālos inženiertīklus - siltumtrasi, ūdensapgādi un kanalizāciju, ārējo elektroapgādi un lietus kanalizācijas sistēmu. Savukārt projekta otrajā kārtā plānots būvēt sporta halli, bet trešajā kārtā veikt iekšpagalma teritorijas labiekārtošanu, bruģa seguma ieklāšanu un atpūtas zonas izveidi.

Kopš baseina projekta izstrādes un pabeigšanas 2016. gadā un sabiedriskās apspriešanas 2017. gada februārī, pašvaldība, saimniecisku nolūku vadīta, ir kalkulējusi iespējami ekonomiskāko un saimnieciski izdevīgāko variantu izvēli baseina celtniecībai.

"Šī gada dažādu iepirkumu procedūru rezultāti projektu izstrādēm un būvniecības darbiem atklāj, ka izmaksu summas aug astronomiski.  Katrs no pašvaldības aizsāktajiem un budžetā paredzētajiem darbiem pēc iepirkuma rezultātiem liek pārvērtēt, vai ar tādu cenas kāpumu to maz ir ekonomiski pamatoti īstenot. Līdz ar to arī jautājumā par Elejas baseina celtniecību pašvaldība pietiekami ilgi ir vilcinājusies, - taču tas ir arī piesardzības dēļ, protams, apzinoties aprēķinus uzturēšanai, kā arī faktam, ka projekta būvniecība varētu summāri mainīties un pieaugt.  Pašvaldība ir vērtējusi arī iespēju palikt pie krietni pieticīgākiem plāniem, būvējot tikai sporta zāli, tomēr arī tas prasītu papildus līdzekļus tehniskā projekta pārstrādei. Tikai pēc iepirkuma procedūras noslēgšanās, kad būs apjausta objekta patiesā cena, nāksies vēlreiz pārvērtēt, kādā laika periodā spēsim realizēt šo vērienīgo projektu " skaidro Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.

Elejas jaunā sporta halle un peldbaseins – līdzīgi kā citu izglītības iestāžu jaunie sporta kompleksi kalpos ne tikai kā fizisko aktivitāšu vieta konkrētai pagasta skolai, bet ar savu plānojumu paredz kļūt kā multifunkcionāls sporta centrs dažāda mēroga sporta pasākumiem.

Iecerēts, ka sporta halles jaunbūve pacelsies līdzās Elejas vidusskolai, savienojot skolas ēku ar jauno būvi un nodrošinot ieeju jaunbūvē gan no skolas iekštelpām, gan ārpuses. Viss ēkas komplekss – 5612 m2 platībā paredz trīsstāvu būvi. Plānots, ka sporta komplekss funkcionāli būs sadalīts trīs spārnos – baseina, sabiedriskajā blokā un sporta zāles korpusā.

Pirmā stāvā lielāko sporta korpusa daļu aizņems vingrošanas zāle, ģērbtuves, dušas, labierīcības, treneru istaba, kā arī baseina funkcionēšanas nodrošināšanas - filtru, attīrīšanas iekārtu telpa, savukārt sabiedriskajā blokā tiks izvietota deju-cīņu zāle, trenažieru zāle, sporta zāle, florbola laukums, medicīnas kabinets un labierīcības apmeklētājiem.

Sporta kompleksa otrajā stāvā iecerēts, ka baseina zonā būs peldbaseins ar četriem celiņiem 25 m garumā, kā arī atsevišķa telpa ar peldbaseinu pirmsskolas vecuma bērniem. Turpat otrā stāva sabiedriskajā blokā plānotas tribīnes basketbola un volejbola skatītājiem, skrejceļš vieglatlētikas aktīvistiem ar tāllēkšanas bedri.

Trešais stāvs galvenokārt kalpotu nodrošinājumam sportistiem un treneriem, kas vēlētos kompleksā apmesties uz vairāku dienu sacensībām vai sporta nometnēm.

Viens no būvprojekta svarīgākajiem aspektiem, kas būs jāpanāk būvniekiem ir arī ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu jaunbūvei būs jāatbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām. Noteikts, ka administratīvajam korpusam un sporta zālei enerģijas patēriņš nedrīkstēs būt lielāks par 30 kWh/m2 gadā. Jāuzsver, ka šīs prasības neattiecas uz baseina daļu. Visām trim sporta kompleksa daļām paredzēta dažāda apkures un ventilācijas sistēma. Piemēram, sporta zālē plānota starojošo paneļu apkures sistēma, kas ļaus telpā uzturēt par 2 grādiem zemāku gaisa temperatūru, nesamazinot komfortu. Administratīvajā daļā iecerēta silto grīdu apkures sistēma un tērauda radiatori ar konvekcijas ribām. Bet baseina daļā temperatūru uzturēs atsevišķa ventilācijas sistēma. Siltuma atgūšana notiks caur rekuperācijas iekārtu. Speciāli ierīkotā iekārta izmantos esošo siltumu, kas uzkrāsies telpā, lai uzsildītu auksto gaisu, kas ieplūdīs telpā, tādējādi būtiski samazinot enerģijas patēriņu (apkures rēķinus).

“Vēlos norādīt, ka šis projekts novadam nav “ekstra”. Elejas baseina un sporta halles kā kompleksa celtniecība nevar tikt skatīta atrauti no visu Jelgavas novada iedzīvotāju, skolēnu un jauniešu vajadzību nodrošināšanas kaut vai tā iemesla dēļ vien, ka Elejas pagastā nav kultūras nama un skolas aktu zāle kalpo kā pagasta kolektīvu mēģinājumu vieta. Arī sporta halles šajā pagastā nav - pašlaik vienīgā vieta sporta aktivitātēm ir izglītības iestādes sporta zāle, kas tehniski pilda treniņzāles funkcijas, bet vairs neatbilst mūsdienu kvalitātes nodrošinājuma prasībām un ļauj to izmantot tikai ierobežotam sporta veidu skaitam.  Pērn pašvaldība slēdza jauniešu multifunkcionālo centru, jo ēka vairs nebija ekspluatācijā droša, tādēļ lielākā daļa jauniešu aktivitāšu pārceltas uz Elejas saieta namu - ēku, kurā darbojas gan bibliotēka, gan salīdzinoši vienīgajā palielākajā telpā norit kultūras pasākumi (kur var sanākt ne vairāk kā 50 cilvēku).  Tātad pašreizējais infrastruktūras nodrošinājums nesniedz risinājumu nedz pagasta kultūras kolektīvu, nedz sporta aktivitāšu, nedz jauniešu vajadzībām. Baseina projekts no iedzīvotāju puses ir ļoti gaidīts. Elejnieku nepacietībai pievienojas arī kaimiņu pagasti - Vilce, Sesava, Platone un Lielplatone”, komentē Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.