Projekti
Izsludināts iepirkums vasaras nometnes organizēšanai

Tiek izsludināta cenu aptauja (tirgus izpēte) “Integrējošas diennakts nometnes organizēšana jauniešiem, kas aug ģimenēs un ārpusģimenes aprūpē”, kas tiek rīkota Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” (Vienošanās Nr.9.2.2.1/15/I/001) ietvaros. 

Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2022. gada 10. martam plkst. 15:00 saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām.

Kontaktpersona jautājumos par izsludinātajiem iepirkumiem projekta “Atver sirdi Zemgalē” komunikāciju speciāliste Ilva Kalnāja, tel. +371 28814226, e-pasts: ilva.kalnaja@zpr.gov.lv