Pašvaldības ziņas
Izsludināts konkurss “Mēs savai videi – 2018”

No 5. marta Jelgavas novada pašvaldības iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties ikgadējam pašvaldības finansētam iedzīvotāju projektu konkursam “Mēs savai videi”, kas notiek jau ceturto gadu pēc kārtas. Ņemot vērā iepriekšējā gada kvalitatīvi izstrādātās un pamatotās idejas, dome lēmusi šogad konkursa kopējo finansējumu paredzēt 23 000 EUR apmērā.

Jāatzīmē, ka sākotnēji konkursa kopējais finansējums bija 13 000 EUR, bet pērn pēc daudzo projektu pieteikumu saņemšanas, tas tika palielināts vēl par 10 000 EUR, tādējādi šogad vēl pirms projektu pieteikumu saņemšanas atstājot spēkā kopsummas palielinājumu.

Projekta īstenošanai jānotiek Jelgavas novada teritorijā un ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Jelgavas novada iedzīvotājiem. Aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas var iesniegt nevalstiskās organizācijas un nereģistrētas iedzīvotāju grupas. Projektu piemēri, kam iespējama finansējuma piesaiste, ir gan bērnu rotaļu un/vai aktivitāšu laukuma ierīkošana vai labiekārtošana,  daudzdzīvokļu ēkas apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana, dabas, atpūtas vai sporta takas izveide, daudzdzīvokļu ēkas koplietošanas telpu/konstrukciju renovācija/labiekārtošana u.tml. Saskaņā ar projekta nolikumu maksimālā summa, ko piešķir Jelgavas novada pašvaldība vienam projektam, ir 750 eiro.

Speciāli konkursam izstrādātā pieteikuma anketa pieejama novada mājas lapā. Tāpat kā iepriekšējos gados arī šoreiz tā lejupielādējama, aizpildāma un iesniedzama klātienē vai pa pastu Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļai, Lielā ielā 5/7, 5. stāvā, Jelgavā. Konkursa pieteikuma termiņš no 5.marta līdz 6. aprīlim. Projekta pieteikumus kopā ar drukāto versiju jāsniedz arī elektroniskā formātā (CD nesējs vai sūtot uz e-pastu: inese.skromane@jelgavasnovads.lv).

“Šis konkurss ir viena no retajām iespējām sakārtot vidi pašiem iedzīvotājiem, un acīmredzot  - ļoti nepieciešams, jo atsaucība ar katru gadu kļūst arvien lielāka. Piemēram, pērn tika iesniegtas teju 50 idejas. Ņemot vērā iedzīvotāju aktīvo iesaistīšanos, pašvaldība pat pērn palielināja kopējo projektu finansējumu, kā arī pagarināja izvērtēšanas termiņu. Aicinām iedzīvotājus arī šogad aktīvi domāt par ēku pagalmu sakopšanu un izmantot iespēju saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, jo līdz šim realizētie projekti ir lielisks piemērs tam, ka piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu, gājēju celiņu vai pat bērnu rotaļu laukumu ir iespējams izbūvēt vai ierīkot arī ar nelieliem finansiāliem ieguldījumiem”, stāsta projekta pārstāve Inese Skromane.

Vidēji ik gadu tiek atbalstītas no 20 līdz 30 idejām. Šogad iedzīvotāji projektu īstenošanu varēs uzsākt no 7. maija līdz 30. septembrim. Jāpiemin, ka pēc projektu realizācijām pašvaldība plāno arī piešķirt diviem vai trim labākajiem projektiem naudas balvas 300 EUR apmērā.

Ik gadus Latvijas mērogā norit arī konkurss, izvērtējot iedzīvotāju vietējās iniciatīvas projektus un pulcējot labākos konkursantus un projektu īstenotājus. Šogad šāds pasākums notiks 10.martā Ādažos, un šajā pasākumā piedalīsies arī Jelgavas novada 2017.gada projektu konkursa uzvarētāji, kas īstenoja Vilces  daudzdzīvoļu kāpņu telpu remontu un izveidoja Oglaines ciemata bērnu rotaļu laukumu.