Sociālā joma
Izsoļu komisijai - pirmā sēde

Šā gada 7.jūlija domes sēdē deputāti jaunizveidotās Jelgavas novada pašvaldības nolikuma ietvaros apstiprināja Izsoles komisijas satāvu un nolikumu.14.septembrī norisināsies tās pirmā sēde, kuras laikā izskatīs komisijas organizatoriskos jautājumus un strādās pie izsoļu noteikumu sagatavošanas. Jāmin, ka līdz šim šāda komisija bijušajā Jelgavas novadā nav bijusi, taču tāda darbojās bijušajā Ozolnieku novadā.

Turpmāk Jelgavas novada pašvaldības izsoles notiks elektroniski, tīmekļa vietnē izsoles.ta.gov.lv. Pašvaldība patur iespēju organizēt arī mutiskās izsoles, piemēram, starpagabalu apbūves tiesību izsoles. Komisijas darbības mērķis ir nodrošināt pašvaldības izsoļu norisi - lai pašvaldības īpašums tiktu atsavināts un nodots īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu. Komisijas uzdevumi ir izstrādāt īpašumu izsoļu noteikumus saskaņā ar domes lēmumu, organizēt izsoles, iesniegt apstiprināšanai domē izsoļu rezultātus un sagatavot un sniegt priekšlikumus domei par atkārtotām izsolēm.

Ierasts, ka izsoles notiek klātienē iepriekš noteiktā laikā, taču elektroniskās izsoles paredz attālinātu norisi mēneša garumā, ļaujot izsoļu dalībniekiem ilgāku laika posmu sekot līdzi aktuālajiem izsoļu solījumiem un piedāvāt savējos, kā arī izvairīties no impulsīviem lēmumiem.