Ozolnieku vidusskola

Sekojot Jelgavas novada pašvaldības izvirzītajām attīstības programmas prioritātēm, noslēdzies iepirkums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību projektam “Ozolnieku vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana”. Astoņu pretendentu konkurencē tiesības veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi piešķirtas uzņēmumam SIA "Komercveiksmes".

Izstrādājot projektēšanas uzdevumu Ozolnieku vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanai, pašvaldība iekļāvusi virkni prasību, vēloties izglītības iestādei nodrošināt siltummezgla modernizāciju, viedās siltumsistēmas izbūvi, lietus ūdens kanalizācijas tīklu atjaunošanu, teritorijas labiekārtošanu un jaunas ventilācijas sistēmas izbūvi.

“Ozolnieku vidusskolas ēka celta 1987. gadā. Vērienīgu renovāciju skola piedzīvoja 2013. gadā, kad, augot skolēnu skaitam, tai uzcēla ceturto stāvu – skolu daļēji renovēja, bet pirmajos trīs stāvos teju 40 gadus nav bijis remonta. Skolai primāri nepieciešama jauna ventilācijas sistēmas izveide. Izglītības iestāde spiesta bieži vēdināt telpas, kas, protams, rada lielus siltuma zudumus apkures sezonas laikā un palielina apkures izmaksas”, teic Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Strūberga.

Būvprojekta izstrādātājiem jāiesniedz 3 fasāžu krāsu variācijas un jāveido harmonisks fasāžu apdares materiālu, cokola izbūves piedāvājums, kas saplūst ar esošo skolas teritoriju.  Tāpat ēkas fasādei jābūt sabalansētai ar ventilējamo fasādi.

“Veidojot jaunu fasādi, ir svarīgi, lai tā sasniedz augstākos arhitektūras standartus.  Ēkas fasādi bieži vien klasiski apmet, tāpēc ventilējamo fasādes sistēmu termins dažkārt ir svešs. Ventilējamā fasāde ir apšuvuma sistēma, kas sastāv no aizsargājoša dekoratīva apšuvuma materiāla, apakškonstrukcijas, kas tiek stiprināta pie ēkas nesošās sienas un siltumizolācijas slāņa, kas tiek ievietots starp sienu un ēkas ārējo dekoratīvo apdari. Šāda metodes izmantošana nodrošinās siltuma saglabāšanos telpā, kavējot mitruma rašanos un būtiski samazinot ēkas sienu izbūvei nepieciešamo būvmateriālu daudzumu”, skaidro Jelgavas novada pašvaldības būvinženieris Matīss Priede. 

Noslēgtais līgums ar SIA “Komercveiksmes” paredz, ka uzņēmums būvprojektu izstrādās septiņu mēnešu laikā. Kopējā līgumsumma ir 42 100 EUR (bez PVN).

Ozolnieku vidusskolā šobrīd mācās 823 skolēni – pamatskolā 708 bērni, savukārt vidusskolā 115 jaunieši. Skola īsteno četras licencētas izglītības programmas: vispārējās pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.