Projekti
Izstrādātas un uzstādītas taktilās kartes trīs Jelgavas novada muižu parkos

2020. gads radikāli izmainīja ceļošanas iespējas un līdz ar to arī ceļotāju paradumus. Lai noturētu interesi par tūrisma objektiem pastāvošajos COVID-19 ierobežojumu apstākļos, bija jāpiemērojas jaunajiem apstākļiem gan tūrisma punktu darbībā, gan saziņā ar tūristiem, gan piedāvājuma ziņā. Lielā mērā priekšrocība šajā situācijā bija objektiem, kuri varēja piedāvāt iespēju apmeklēt vides un dabas objektus, kā arī spēja pakalpojumu pielāgot un īstenot, nodrošinot kultūras pieejamību un aptverot dažādas mērķu grupas.

Nodrošinot Jelgavas novada kultūrvēsturisko objektu un to parku pieejamību ikvienam apmeklētājam jebkuros apstākļos, Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “KultūrElpa” projekta “Jelgavas novada kultūrvēsturisko objektu popularizēšana un pieejamības nodrošināšana” ietvaros tika izstrādātas un uzstādītas taktilās kartes trīs Jelgavas novada muižu parkos – Elejas, Vilces un Lielplatones.

Vizuālā karte ar taktiliem risinājumiem kalpo 2 mērķiem:

  •  apzināties objektu (muižu, piļu, parku, alejas u.t.t.) novietojumu kopējā teritorijā un izprast šo objektu aprises;
  •  pārdomāti izveidota maršruta iepazīšana, lai apmeklētu būtiskākos objektus. Objekti, ceļi, tiltiņi u.c. objekti ir sataustāmi, kā arī tiek izcelts maršruts, lai apmeklētājs no pozīcijas “atrodos šeit” spētu sataustīt maršrutu, pa kuru jāvirzās, lai apmeklētu maršruta ceļā esošos objektus. Pie katra objekta ir cipars, arī braila rakstā. Aprakstošajā daļā ir apzīmējumu skaidrojums, piemēram, viļņaina līnija – kanāls, punktota līnija – aleja u.tml. Šādas plāksnes, kurā ietilpst gan karte, gan aprakstošā daļa, koncepts ļauj to izmantot ne tikai redzīgiem cilvēkiem, bet arī vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem. Ar krāsām, kontrastiem, reljefiem un taktiliem apzīmējumiem karte ir pārskatāma un viegli “nolasāma” ikvienam apmeklētājam.

Taktilās kartes izstrādāja un izprintēja SIA “Exceed”, statīvus taktilajām kartēm izgatavoja un uzstādīja SIA “SIGNUM”.