Projekti
Izstrādāts dizains un makets grāmatai “Zaļā muiža”

Zaļenieku muižas (Zaļās muižas) pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar valsts aizsardzības nr. 5316. Pils celta 1775.gadā pēc Kurzemes hercoga Ernsta Johana Bīrona pavēles. Pils projekta autors ir Kurzemes hercoga galma arhitekts Severīns Jensens. Pils ir viena no ievērojamākajiem agrīnā klasicisma arhitektūras paraugiem Kurzemē un Latvijā, kas saglabājusi gan arhitektonisko risinājumu un bagāto fasāžu dekoratīvo apdari, gan daudzus autentiskus interjera apdares elementus.

Kopš 2005. gada pilī tiek veikti izpētes un restaurācijas darbi. Īpaši nozīmīga pils sākotnējās apdares noskaidrošanā bija zāles un salona interjera dekoratīvās apdares izpēte 2018. gadā, kurā atklājās sākotnējais iespaidīgais zāles sienu iluzorais arhitektoniskais gleznojums.

2018. gada augustā pili apmeklēja tās pēdējās īpašnieces Elizabetes fon Bēras, dzimušas fon Mēdemas, mazmeita Gizela Hardere ar ģimeni. Viņu līdzi paņemtais albums ar 20. gadsimta sākuma pils iekšskatiem ir līdz šim plašākais zināmais vizuālais materiāls, kas ļāvis uzzināt un precizēt pils interjera apdares detaļas, kā arī ieraudzīt pils otrā stāva telpu iekārtojumu. Ņemot vērā izpētes rezultātus un ievērojamo nepublicētās informācijas apjomu tika uzsākts darbs pie jauna izdevuma sagatavošanas.

2021.gadā grāmatu autore Mārīte Putniņa sagatavoja grāmatas “Zaļā muiža” manuskriptu un apkopoja attēlu materiālu, kopsavilkumus un attēlu anotāciju tulkojumus angļu, krievu valodā un sagatavoja teksta korektūras.

2022. gada pavasarī Valsts Kultūrkapitāla fonda 2. Kultūras projektu konkursa Kultūras mantojuma nozarē projekta ideju par grāmatas dizaina un maketa izstrādi apstiprināja.

Grāmatas dizainu un maketu izstrādāja māksliniece Inese Hofmane.

Projekta Nr. 2022-2-KMA079 “Grāmatas ”Zaļā muiža” izdošana” kopējās izmaksas sastādīja 3 494,67 EUR, Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums ir 3 400 EUR, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 94,67 EUR.