Projekti
Izveido Pierīgas interaktīvo tūrisma karti

Veiksmīgi īstenojot projektu “Tūrisms kopā”, ir sagatavota krāsaina un ērta Pierīgas interaktīvā tūrisma karte, kur apvienotas sešu novadu tūrisma kartes, kas palīdzēs saņemt aktuālu un plašu informāciju par tūrisma piedāvājumu Pierīgā un tās tuvākajos novados gan vietējiem iedzīvotājiem, gan Latvijas un ārzemju viesiem. 

Tūrisma kartē ir apkopota visa informācija par Babītes, Jelgavas, Ozolnieku, Ķekavas, Olaines, Mārupes novadu apskates objektiem, amatniekiem un saimniecībām, aktīvo atpūtu un izklaidi. Kartē ir pieejama informācija arī par ēdināšanas pakalpojumiem un naktsmītnēm, kā arī pievienota tūristiem cita noderīga informācija. Kartē ir atrodami dažāda garuma un grūtības pakāpju velo maršruti, kas ir pieejami visos sešos novados. Ceļotāju ērtībai visiem objektiem ir norādītas GPS koordinātas. 

Karte

Projekts “Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. Projektu īsteno biedrība “Pierīgas partnerība”, Lauku partnerība “Lielupe”, partnerība “Daugavkrasts” un novadu pašvaldības.

Logo