Projekti
Jauna spēle zināšanu pilnveidošanai “Tavs izaugsmes ceļojums”

Lai informētu iedzīvotājus par visiem 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, Jelgavas novada pašvaldība ir izveidojusi spēli, kas atspoguļo sabiedrības, vides un ekonomikas mijiedarbību. Spēle izstrādāta un izdota Eiropas Komisijas programmas DEAR (Development Education and Awareness Raising) projekta “IESAISTIES!” ietvaros.

Spēles prezentācija notiks 29.novembrī, plkst. 14.00 Jelgavas novada pašvaldības zālē, kad ar to iepazīsies un izspēlēs novada skolu, bibliotēku, dienas un jauniešu centru pārstāvji. Spēles jautājumi un atbildes aptver Jelgavas novadu, Latviju un Eiropas Savienību, līdz ar to tā būs laba iespēja pārbaudīt vai papildināt savas zināšanas šajās jomās.

Turpmāk spēles eksemplāri būs pieejami novada izglītības iestādēs, bibliotēkās un aktivitāšu centros, kā arī interesenti to varēs iepazīt Jelgavas novada un Eirope Direct informācijas centra organizētajos pasākumos.