Pieredzes stāsti
Pasākuma dalībnieki

Laikā no 24. līdz 30. novembrim 6 Jelgavas novada jaunieši no Elejas, Kalnciema un Vircavas pagastiem kopā ar grupas vadītāju devās uz Vāciju, Recklinghausen, lai piedalītos starptautiskā jauniešu projektā, kura pamātā bija simulācijas spēle, lai iejustos Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) pārstāvju no dažādām valstīm lomās. Šis ir otrais šāds projekts kopš 2017.gada. Jaunieši dalās savā pieredzes stāstā.

“Mēs, Jelgavas novada jaunieši, 24.novembrī devāmies pieredzes braucienā uz Recklinghausen Vācijā. Kad satikāmies pie Jelgavas novada domes, viens otru nepazinām, un visi bijām klusi un nerunīgi.  

Ierodoties lidostā Rīgā, bijām satraukuma pilni, jo dažiem no mums tas bija pirmais lidojums dzīvē. Kad nolaidāmies Diseldorfas lidostā mūs sagaidīja smaidīgais Sergejs, kurš divas dienas bija gan mūsu šoferis, gan atbalsta persona. Ierodoties viesnīcā, mūs sagaidīja Andreas, kurš izstāstīja mums ANO simulācijas projekta nozīmi un nedēļas plānu.

Visu nedēļu mēs gatavojāmies noslēguma konferencei, darbs bija loti atbildīgs, jo katram no mums bija jāspēj raksturot vides problēmas konkrētā valstī, kuru mums iedalīja projekta vadība. Mēs iepazīnāmies ar mūsu valstu ģeogrāfikso stāvokli, vēsturisko attīstību un labāk izpratām Parīzes vienošanās nozīmīgumu, šī bija pirmā pieredze dzīvē, kad mēs tā apzinājāmies, kāpēc nepieciešams jauniešiem aktīvi iesaistīties, lai apturētu globālo sasilšanu.

Projektā darbojās trīs valstu - Vācijas, Polijas un mēs, Latvijas jaunieši. Vācijas jauniešus mēs satikām tikai trīs reizes – pirmajā, kad mēs strādājām ar savu ziņojumu konferencei, trešdienas treniņa nodarbībai, kad izspēlējām ANO konferences norisi un balsošanas procesu, un konferences dienā.

Lieliska pieredze bija mācību akmeņogļu raktuvju Reklinghausenā apmeklējums, kur mums bija iespēja uzzināt akmeņu lauztuvju darbu, izmēģināt dažādas iekārtas.

Pati konference bija lieliska iespēja izbaudīt dzīvās demokrātiju, iespēja attīstīt savu argumentēšanas prasmi.

Beidzoties projektam, pienāca laiks doties mājās. Mēs visi bijām sadraudzējušies, negribējām šķirties. Bija duālas sajūtas atstāt mūsu viesnīcu, gan vēlme palikt Vācijā, gan braukt atpakaļ mājās pie tuviniekiem. Arī pēc brauciena mēs sazinamies gan ar WhatsApp starpniecību, gan klātienē! Tā bija lieliska un  neaizmirstama pieredze!”

Informāciju apkopoja grupas vadītāja Agnese Grandovska. Jauniešu komandā – Viktorija Kozlova un Sandis Kārkliņš no Elejas vidusskolas, Elizabete Alise Kadiķe un Kristīne Larionova no Kalnciema pagasta vidusskolas, Amanda Elīza Valentinoviča un Ainārs Konavko no Vircavas vidusskolas.