Projekti
Jaunieši no Jelgavas novada pašvaldības veiksmīgi noslēdz projektu “Young Eyes”

Jaunieši no Jelgavas novada pašvaldības tikko ir pabeiguši ļoti veiksmīgu Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finansētu projektu, kura ietvaros veidoja savus rīcības plānus pašvaldībai nākotnē. Projektā “Young Eyes” bija iesaistīti jaunieši no dažādām pašvaldībām Eiropā – Jelgavas un Raunas novadu pašvaldībām, Suvalkiem (Polija) un Robertsforsas (Zviedrija).

Projekta laikā jauniešu darbam sekoja jauniešu līderi (jaunatnes darbinieki un treneri) un eksperti no projektā iesaistītām pašvaldībām un organizācijām – Innovation Circle Network (Norvēģija) un Planning Aid for Scotland (Lielbritānija).

Projekta pirmās aktivitātes tika uzsāktas 2015. gada janvārī. Projekts sastāvēja no 4 starptautiskām jauniešu darbnīcām (mirror workshops) un 4 ekspertu un jauniešu līderu darba grupu tikšanās reizēm. Katrā no pašvaldībām notika jauniešu tikšanās, lai dalītos ar idejām un iemācītos vairāk par vietu, kur dzīvojam. Vietējie jaunatnes darbinieki vadīja jauniešus caur mācību programmām un aktivitātēm. Projekts sākās ar izvērtējumu kā pašvaldība tiek pārvaldīta un kā tiek pieņemti lēmumi. Tajā iekļaujot tikšanās ar vietējiem politiķiem un citiem līderiem. Un pirmais posms beidzās ar starptautisku darbnīcu, kas pulcēja kopā visus dalībniekus vienuviet – Suvalkos, Polijā. Trīs dienās bija iespēja dalīties pieredzē un salīdzināt labas pārvaldības prakses pašvaldībās.

Tālāk sekoja darbs ar vietējās identitātes meklēšanu, kas bieži tika sasaistīts ar dalībnieku dzīvesvietas vēsturi un reģiona izteikto ainavu. Tas arī veicināja jauniešus domāt par savu personisko identitāti, kam pēc tam sekoja otrā posma noslēguma darbnīca, šoreiz Raunas novadā.

Trešā posmā nacionālās jauniešu grupas strādāja pie tā, kā veidot savas pašvaldības daudz pievilcīgākas, īpaši jauniešiem. Idejas tika prezentētas starptautiskā darbnīcā, kas norisinājās š.g. martā Jelgavas novadā, Zaļenieku pagastā. Viens no jautājumiem, kas tika iekļauts darbnīcas programmā, bija sociālie uzņēmumi – sabiedriskās organizācijas veido sociālos uzņēmumus, lai ieguldītu gūtos ienākumus cilvēkos nevis bankās. Jauniešiem bija iespēja iepazīt sociālās uzņēmējdarbības labās prakses piemērus no Skotijas.

Pēdējā starptautiskā darbnīca notika Zviedrijā, Robertsforas pašvaldībā, kas atrodas valsts ziemeļdaļā. Dalībniekiem bija iespēja piedzīvot pusnakts sauli un prezentēt savus vietējās rīcības plānus. Tas tika atspoguļots arī Zviedru TV. Viena no dalībniecēm, jauniete intervijas laikā stingri pauda savu nostāju visiem iesaistīto pašvaldību politiķiem un ierēdņiem: “Mēs esam nākamā paaudze, kas uzlabos mūsu pašvaldību, ja mūs uzklausīs, bet ja neviens mūsos neieklausīsies, mēs dosimies prom – turp, kur kāds mūs uzklausīs".

Projekta koordinatora viedoklis: “Mūsu jaunie cilvēki tiešām novērtēja būt daļai no projekta Young Eyes. Viņi daudz ko no tā ieguva, īpaši to, cik svarīgs ir darbs komandā un būt motivētam pabeigt iesāktos darbus. Tas arī ļāva viņiem iepazīt pašvaldību, mums šeit ir nākotnes līderi!”

Kristīne Kode, projekta asistente, Jelgavas novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste, kristine.kode@jelgavasnovads.lv

 

Galerija projektam “Young Eyes”: