Jauniešiem Sacensības
Foto

Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju (CERT.LV), Latvijas Universitāti un Zemessardzes Kiberaizsardzības vienību aicina jauniešus no 14 līdz 24 gadiem piedalīties valsts līmeņa sacensībās jeb “Nacionālajā kiberdrošības izaicinājumā”.

Izaicinājums pārbaudīs jauniešu zināšanas par kiberdrošību un spēju risināt dažādas sarežģītības uzdevumus kiberdrošības un kiberaizsardzības jomā. Izaicinājumā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas valstspiederīgais vecumā no 14 līdz 24 gadiem, kurš apgūst formālās izglītības programmu Latvijas Republikā akreditētajā pamatizglītības, vidējās izglītības vai augstākās izglītības iestādē.

Paredzēts, ka izaicinājums norisināsies tiešsaistē, Latvijas Universitātes platformā edu.lu.lv un tas noritēs trīs kārtās: pirmā kārta 8. martā, otrā kārta 3. un 4. aprīlī un trešā kārta 7. un 8. maijā. Katrs reģistrēts dalībnieks būs tiesīgs piedalīties visās trīs izaicinājuma kārtās, risinot dažādas sarežģītības pakāpes uzdevumus. Lai piedalītos izaicinājumā, dalībniekam jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma anketa, kas būs pieejama tīmekļa vietnē kibiz.lv no 19. februāra līdz 1. martam.

Izaicinājuma mērķis ir piesaistīt jauniešu interesi kiberdrošības jomai, sekmēt viņu digitālās un kiberdrošības prasmes un kompetences, kā arī atlasīt labākos kandidātus dalībai Eiropas Savienības mēroga kiberdrošības sacensībās – Eiropas kiberdrošības izaicinājumā.

Plašāka informācija par izaicinājumu ir pieejama Nacionālā kiberdrošības izaicinājuma mājaslapā - https://kibiz.lv/.