Kļūdas ziņojums

Could not retrieve the oEmbed resource.
Projekti
Jauniešus aicina pieteikties dalībai laikmetīgās mākslas darbnīcās / Youngsters of Jelgava Local Municipality are invited to apply for participation in trainings and workshops with the project Culture Plant

Sveiks, Jelgavas novada jaunieti!

Vai vēlies apgūt ko jaunu un piedalīties aizraujošās laikmetīgās mākslas darbnīcās? Piesakies pie sava klases audzinātāja un veido projekta “Kultūraugs” saturu kopā ar domubiedriem – novada jauniešiem!

Novada pašvaldība iespēju robežās nodrošinās transportu uz darbnīcu norises vietām.

Projekta “Kultūraugs”, mērķis ir uzlabot piekļuvi profesionālajai laikmetīgajai mākslai un kultūrai bērniem un jauniešiem Jelgavas novada pašvaldībā, kā arī veicināt un palielināt viņu iesaistīšanos jaunu mākslas, kultūras norišu radīšanā.

Projekts tiek ieviests Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projektu iesniegumu atklāts konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” ietvaros.

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus 130 189 EUR apmērā.

Angļu valodā:

Youngsters of Jelgava Local Municipality are invited to apply for participation in trainings and workshops with the project Culture Plant
Youngsters (age between 12 – 18 years old) are invited to check the list of workshops and choose those they would like to participate in!