Sociālā joma
Jaunsvirlaukā izbūvēs tiltu pār Vircavas upi

Jelgavas novada deputāti 7.septembra ārkārtas domes sēdē lēma par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē 529 254 EUR apmērā, lai īstenotu pašvaldības investīciju projektu “Tilta pār Vircavas upi uz ceļa Šalkas-Upmaļi-Vircavas tilts Nr. 46 Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā izbūve”.

Projekta ietvaros plānots demontēt esošo tiltu, kura tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs, un izbūvēt jaunu 162 m2 garu tiltu. Būvdarbus objektā iecerēts uzsākt jau šomēnes un realizēt līdz 2022.gada beigām.

Lēmums par jauna tilta izbūvi Jaunsvirlaukas pagastā, pieņemts, jo esošais tilts pār Vircavas upi ir būtisks lokālās un lauksaimniecības tehnikas satiksmes nodrošināšanā. Esošajam tiltam brauktuves segums ir ar bedrēm un izdrupumiem, atsevišķām laiduma dzelzsbetona plātnēm vērojama plaša stiegrojuma korozija. Neapmierinošā stāvoklī ir arī tilta starpbalsti.

Jaunā tilta izbūvi veiks SIA "Rīgas tilti" par kopsummu 608 700 EUR. Divu gadu laikā projektam piesaistītā Valsts kases aizņēmumu kopsumma veidos 529 254 EUR, ņemot aizņēmumus uz 25 gadiem saskaņā ar Valsts kases noteikto procentu likmi.  Savukārt pašvaldības budžeta līdzfinansējuma kopējais apmērs ir 79 446 EUR. Projekts ir ietverts un atbilst Jelgavas novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam Investīciju plānam 2021. – 2023.gadam.