Iedzīvotājiem JNKU Kalnciema pagasts
Foto

SIA "Jelgavas novada KU” aicina uz daudzdzīvokļu mājas Jelgavas ielā 18 dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, kas notiks 18. martā plkst.17.30 Kalnciema pagasta pārvaldes telpās (Lielā iela 14, Kalnciems).

Sapulces darba kārtība:

  • mājas Jelgavas iela 18 kopīpašuma valdījuma tiesību pārņemšana; 
  • mājas kopīpašuma pārvaldnieka izvēle.

Pārvaldnieks var būt:

  • izveidotā mājas biedrība;
  • izvēlētā juridiskā persona - piemēram, SIA "JNKU", ar kuru māja slēdz līgumu;
  • pilnvarotā persona, kura ar kopīpašnieku savstarpēji noslēgtu līgumu veic mājas pārvaldīšanu.

Ierašanās obligāta!

Uz kopsapulci dzīvokļu īpašniekiem jāierodas ar personu apliecinošu dokumentu un dzīvokļa īpašuma Zemesgrāmatu.