Novada ziņas

Aizvadītajā nedēļas nogalē Jelgavas novada iedzīvotāji vienojās kopīgās apkārtējās vides sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātēs. Lielajā Talkā iedzīvotāji ne tikai vāca dabā atstātos atkritumus, bet arī darīja citus labus darbus, piemēram, labiekārtoja daudzdzīvokļu māju pagalmus, ierīkoja atpūtas vietas, izgatavoja soliņus, stādīja kokus, iekārtoja puķu dobes. 

Pirmo reizi Lielās talkas ietvaros tika organizēta latvāņu apkarošana pašvaldībai piederošajos īpašumos Platones un Zalenieku pagastā. No invazīvā auga atbrīvota aptuveni vienu hektāru plaša teritorija.

Šogad kopumā Jelgavas novada teritorijā tika pieteiktas teju 40 talkas vietas, talkotājiem izdalīti aptuveni 3000 maisi. Talkas laikā piepildīto maisu savākšana no reģistrētajām talkas vietām un nogādāšana atkritumu poligonā lielākoties ir noslēgusies.

Paldies visiem par dalību Lielajā talkā. Esiet aktīvi un videi draudzīgi arī ikdienā!