Projekti
Jelgavas novadā atklāts projekts “Kultūraugs” / Project “Culture Plant” is kicked-off in Jelgava Local Municipality

15. novembrī Lielplatones muižā skanīgi un gardi atklāts Eiropas Ekonomikas zonas granta projekts “Kultūraugs”.

Pasākumu ar muzikālu un sirsnīgu priekšnesumu atklāja Ozolnieku vidusskolas folkloras kopa “Knipati”, kas, atbilstoši projekta tematikai, izpildīja dziesmu par graudu, kas kļūst par maizīti. Ceļavārdus projekta veiksmīgai uzsākšanai un ieviešanai teica Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola un Kultūras ministrijas, kas ir EEZ finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” partneris, Eiropas Savienības fondu departamenta direktore Zanda Saulīte.

Projekta idejas un nosaukuma rašanos klātesošajiem izskaidroja starpnozaru mākslas grupas SERDE pārstāve Signe Pucena, uzverot, ka Zemgale, ar Jelgavas novadu tās viducī, bieži tautas valodā tiek saukta par maizes klēti, tā godinot Zemgales plašos labības laukus, kas daudzviet stiepjas līdz pat pašam apvārsnim. Projekta iecere ir simboliski pārnest augtspēju no plašajiem labības laukiem uz skolu jaunatni, tāpat kā dīgtspēju labības graudā, saskatot jauniešos dīgtspēju kultūraugsnē. Šī projekta ietvaros, papildinot skolu programmas un kultūras centru piedāvājumu, ienesot jaunu kultūras produktu un pakalpojumu klāstu, tiks paplašināta bērnu un jauniešu kultūrizglītības un mūsdienu mākslas izpratnes robežas.

Ar projektā plānotajām aktivitātēm iepazīstināja tā vadītāja Anita Škutāne, savukārt, savu stāstu, kā no rīdzinieces, Ārlietu ministrijas IT darbinieces kļuvusi par maizes cepēju Jelgavas novadā, izstāstīja “Dūcmaizītes” saimniece Indra Feldmane – Ducmane. Pasākuma noslēgumā bija iespējams degustēt gardo “Dūcmaizītes” maizi ar burkāniem un linsēklām, kā arī lakšu pesto.

Projekta “Kultūraugs”, Nr. EEZ/2022/2/18 mērķis ir uzlabot piekļuvi profesionālajai laikmetīgajai mākslai un kultūrai bērniem un jauniešiem Jelgavas novada pašvaldībā, kā arī veicināt un palielināt viņu iesaistīšanos jaunu mākslas, kultūras norišu radīšanā.

Projekta ieviešanas laiks: 2022.gada 1.oktobris – 2023.gada 30.jūnijs

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus 130 189 EUR apmērā

Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projektu iesniegumu atklāta konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” ietvaros.


On 15 November, the European Economic Area grant project “Culture Plant” has been kicked-off at the Lielplatone Manor.

The event was opened with a musical performance given by the folklore group “Knipati” of Ozolnieki Secondary School. They, according to the theme of the project, performed a song about a grain that becomes a bread. Ilze Vītola, Vice-President of Jelgava Local Municipality Council and Zanda Saulīte, Director of the EU Fund Department of Ministry of Culture addressed participants wishing successful launch and implementation of the project.

The idea of the project was explained by Signe Pucena, representative of the cross-sectoral arts group SERDE, who highlighted that Zemgale, with Jelgava Local Municipality in its center, is often referred to as the bread barn, and Zemgale plain fields of cereals extend to the horizon. The project's intention is to symbolically transfer capacity fromthe fields of cereals to the youth of schools, as is germination in grain, by seeing germination of young people in the culture. Within the project, by supplementing school programmes and cultural centres, bringing in a new range of cultural products and services, the cultural education of children and young people and the understanding of modern art will be extended.

The activities planned in the project were presented by project manager Anita Škutāne. Baker Indra Feldmane – Ducmane from bakery “Dūcmaizīte” told her story, how the IT specialist of Ministry of Foreign Affairs became a bread baker in Jelgava Local Municipality. At the end of the event, it was possible to taste the delicious “Dūcmaizīte” bread with carrots and linseed, as well as the home-made pesto.

The goal of the project “Culture Plant” is to improve access to professional contemporary art and culture for children and youngsters in Jelgava Local Municipality (JNP), to promote and increase their involvement in creation of new art and cultural products. 

Implementation period: 01.10.2022.-30.06.2023.

The project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants in amount of 130 189 EUR

Project is implemented under project grant “Support for the Creation of Professional Art And Cultural Products for Children and Youth” of the European Economic Area Financial Mechanism Programme for 2014 – 2021 “Local Development, Poverty Reduction and Cultural Cooperation” 


JELGAVAS NOVADĀ ATKLĀTS PROJEKTS “KULTŪRAUGS”