Projekti

Septembra izskaņā Izglītības pārvaldes pārstāvji piedalījās Erasmus+ programmas projekta “SOS veiksmīgai karjerai” starptautiskajā sanāksmē, lai prezentētu paveikto novadā un ar sadarbības partneriem vienotos par projekta noslēdzošiem darbiem –noslēguma konferences organizēšanu katrā no partnerinstitūcijām. Jelgavas novadā projekta noslēguma konference plānota 9.novembrī, kur piedalīsies arī sadarbības partneri no Somijas.

Jelgavas novada Izglītības pārvalde kopā ar novada vispārizglītojošām skolām ir iesaistījusies starptautiska projekta īstenošanā, lai sadarbībā ar Rumānijas, Portugāles, Itālijas, Spānijas un Somijas profesionāļiem attīstītu karjers izglītību. Projekta ietvaros novada skolu karjeras konsultanti ir bijuši apmācībās: Somijā no 2023.gada 13.marta līdz 17.martam, Spānijā no 2023.gada 15.maija – 19.maijam, kā arī Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā 2022.gada oktobrī tika organizētas apmācības, kurās piedalījās sadarbības partneru karjeras speciālisti no Somijas, Itālijas, Spānijas, Portugāles un Rumānijas.

Projekta ietvaros ir izstrādāti vairāki metodiskie materiāli, kas adaptēti un testēti Jelgavas novada izglītības iestāžu vajadzībām un ar tiem iepazīstināti karjeras konsultanti, par karjers izglītību atbildīgie pedagogi un klašu audzinātāji novada izglītības iestādēs.

Pašlaik Izglītības pārvalde sadarbībā ar zīmolvedi Diāni Ņikitinu uzsākusi darbu pie izglītības iestāžu digitālās komunikācijas vadlīniju izstrādes. Vadlīnijas kalpos kā palīgs izglītības iestādēm, lai jēgpilnāk un efektīvāk komunicētu ar jauniešiem, vecākiem un sabiedrību. Jau 11.oktobrī notiks fokusgrupas diskusija, lai 9.novembrī projekta noslēguma konferences ietvaros varētu prezentēt paveikto.

Projekts Nr.2021-1-RO01-KA220-VET-000033307 "S.O.S. A Career for Success" tiek īstenots no 2022.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim. Projekta kopējais finansējums 258 417 EUR. Jelgavas novada Izglītības pārvaldei projekta īstenošanai pieejamais finansējums 33 153 EUR. Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību.

Erasmus