Novada ziņas Projekti
Izstādes “Skola 2023” norise

Pagājušajā nedēļas nogalē skolēni no Jelgavas novada izglītības iestādēm devās uz Rīgu, lai apmeklētu izstādi “Skola 2023”. 

Pagājušajā nedēļas nogalē 8. un 9.klašu un vidusskolas klašu skolēni no 7 Jelgavas novada izglītības iestādēm: Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas, Teteles pamatskolas, Garozas pamatskolas, Šķibes pamatskolas, Staļģenes vidusskolas, Elejas vidusskolas un Kalnciema vidusskolas, devās uz Rīgu, lai apmeklētu izstādi “Skola 2023”. Ieejas biļetes izstādē tika segtas no ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem.

Jāpiebilst, ka ar karjeras izglītību saistītas aktivitātes turpinās visās 14 novada izglītības iestādēs – projekta sadarbībskolās visu šo mācību gadu. Skolās notiek pedagogu apmācības, skolēnu mācību ekskursijas, lai iepazītu dažādas profesijas, piemēram, Rīgas lidostas apmeklējums.

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”